Chiều 23-6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Quân khu, Tỉnh ủy  Thái Nguyên, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã lãnh đạo LLVT tỉnh triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ QP-QSĐP và công tác xây dựng Đảng bộ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là, Đảng ủy Quân sự tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ QS-QPĐP, đặc biệt rất chủ động, kịp thời chuẩn bị cho diễn tập KVPT tỉnh; làm tốt công tác bồi dưỡng kiếm thức QP-AN cho các đội tượng, quản lý xây dựng lực lượng DBĐV, DQTV, tiếp nhận quân nhân xuất ngũ, hoàn thành công tác tuyển quân bảo đảm đúng quy định, chỉ tiêu; quản lý, sủ dụng tốt đất quốc phòng; phối hợp tốt với các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn; huấn luyện cho các đối tượng đúng nội dung chương trình, chất lượng nâng lên; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật có nhiều tiến bộ; bảo đảm tốt đời sông vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; đảm bảo VKTB cho các nhiệm vụ; quản lý giáo dục chính trị tư tưởng triển khai có hiệu quả…


Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị tập trung thảo luận và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2022, tập trung vào các nội dung: Xây dựng LLVT tỉnh Thái Nguyên vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ ngày càng cao; xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc; giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn. Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh; chỉ đạo diễn tập KVPT thành phố Thái Nguyên, thành phố Phổ Yên, diễn tập động viên huyện Đại Từ bảo đảm an toàn tuyệt đối; thi Bí thư chi bộ cáp Quân khu đạt thành tích cao.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ thời gian tới: Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của cấp trên nhất là những vấn đề liên quan đến quốc phòng, quân sự địa phương; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND vững chắc, xây dựng các công trình trong KVPT phục vụ diễn tập KVPT tỉnh, KVPT thành phố Thái Nguyên, Phổ Yên; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ không để bị động bất ngờ. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện các đối tượng; tập chung đột phá trong xây dựng chính quy, quản lý chấp hành kỷ luật, pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là giáo dục thường xuyên đi đôi quản lý nắm giải quyết tình hình tư tưởng, các mối quan hệ xã hội quân nhân. Thực hiện tốt các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm nên gương của cán bộ, đặc biệt cán bộ chủ trì các cấp.

Tin và ảnh: Vũ Hải

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục