Sáng 28-4, Đảng ủy Sư đoàn 3 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2021.

5 năm qua, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Sư đoàn 3 đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện toàn diện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.


Đại tá La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 3 chủ trì hội nghị.

Các tổ chức đảng đã quán triệt, tổ chức học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 100% các đối tượng gắn với thực hiện “Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, chủ trương của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”, giải pháp “3 đề cao, 5 chống”; cụ thể hóa việc học tập và làm theo gương Bác bằng các chủ trương, giải pháp cụ thể, thông qua các mô hình, cách làm sáng tạo như: Mô hình “Chuyện tốt ở đại đội”, “Lá thư từ Sư đoàn 3-Sao Vàng”, “Tổ 3 người cùng tiến”...

Qua đó, đã tổ chức thực hiện có hiệu quả 5 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, làm tốt công tác xây dựng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Xây dựng cho 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, không có biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, có động cơ phấn đấu đúng đắn, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng các cấp hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Năm 2019, 2020 Sư đoàn 3 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng toàn quân.


Thượng tá Trần Xuân Mạnh, Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 3 trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2020.

Tại hội nghị, 8 tập thể và 9 cá nhân được Đảng ủy Sư đoàn tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị 5 năm qua.

NHƯ KHÁNH
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục