Ngày 17-5, Đảng ủy Sư đoàn 3 tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên cơ quan Sư đoàn và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc.

Tại hội nghị, Đại tá Dương Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn đã thông tin đến đội ngũ cán bộ, đảng viên những nội dung chính về kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII diễn ra từ ngày 4 đến 10-5. Tại hội nghị, nhiều nội dung quan trọng đã được đưa ra thảo luận và cho ý kiến như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác...


Đại tá Dương Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 3 thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sư đoàn 3 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng, nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động trong thực hiện nghị quyết, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của từng cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức đảng các cấp hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Cán bộ, đảng viên dự hội nghị.

Tin và ảnh: Mạnh Cường

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục