Chiều 24-5, Đảng ủy Sư đoàn 346 tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại hội nghị, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 346 đã thông tin về các nội dung của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, với các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác…


Đại tá Nguyễn Hùng Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 346 thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


Đại tá Nguyễn Khắc Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hùng Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 346 yêu cầu sau hội nghị, các cấp ủy, chi bộ tổ chức quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, nhiệm vụ của Quân khu, Sư đoàn và đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu lợi dụng tình hình để chống phá, xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.


Các đại biểu dự hội nghị.


Tin và ảnh: Khương Duy, Trung Kiên

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục