Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu về công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến (ĐHTT) giai đoạn 2021-2025. Các tập thể, cá nhân được lựa chọn xây dựng ĐHTT đều xác định động cơ, quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chỉ huy và quần chúng tại các đơn vị.


Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu tham quan mô hình học cụ, sáng kiến, cải tiến tại lễ ra quân huấn luyện năm 2023 khối cơ quan Quân khu. Ảnh: MẠNH NGUYÊN

Bằng việc đẩy mạnh hoạt động thi đua xung kích vào những việc khó, nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động sát đúng, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của từng đơn vị; qua đó đã phát huy được trí tuệ của tập thể, sáng tạo của các cá nhân, gương ĐHTT trên tất cả các mặt công tác; tạo sự lan toả sâu rộng, có sức lôi cuốn cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia tích cực, nhiệt tình. Tuy nhiên qua tìm hiểu thực tiễn ở đơn vị cơ sở vẫn còn những tồn tại, hạn chế bởi còn nặng về hình thức. Một số đơn vị chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng, nhân ĐHTT chưa phù hợp, sức lan toả còn hạn chế; chưa kết hợp chặt chẽ giữa việc quan tâm đầu tư về mọi mặt gắn với giao nhiệm vụ cho các tập thể, cá nhân ĐHTT; việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng ĐHTT chưa kịp thời…

Để hoạt động thi đua nhân rộng ĐHTT đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm hướng dẫn, quyết định, kế hoạch của trên về xây dựng, nhân rộng ĐHTT trong LLVT Quân khu. Lựa chọn xây dựng tập thể, cá nhân ĐHTT phù hợp, tạo sự lan toả sâu rộng trong từng đơn vị; xác định xây dựng ĐHTT trên từng mặt công tác cụ thể, tránh chung chung, hình thức. Hoạt động thi đua, nhân rộng ĐHTT phải gắn với việc thực hiện tốt 5 đặc trưng cơ bản của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” theo tinh thần Nghị quyết 847- NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của Quân khu. Thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện giúp đỡ cả về vật chất, tinh thần để ĐHTT không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, hằng tháng, quý kiểm tra, đánh giá, chấm điểm thi đua, rút kinh nghiệm kịp thời những chỉ tiêu không hoàn thành, xác định quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 

Cơ quan chính trị các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy đơn vị thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân ĐHTT. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, phát động thực hiện và chỉ đạo kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng, nhân ĐHTT; đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng ĐHTT. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức, lực lượng, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong đẩy mạnh thực hiện thi đua, nhân ĐHTT. Những tập thể, cá nhân được lựa chọn xây dựng ĐHTT xác định rõ kế hoạch, lộ trình phấn đấu để trở thành ĐHTT; tạo thành phong trào đua, đuổi, vượt để thúc đẩy các tập thể, cá nhân cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Quá trình thực hiện các chỉ tiêu thi đua, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, phối hợp chặt chẽ cùng với các cơ quan báo chí, phát thanh- truyền hình Trung ương, quân đội, địa phương tuyên truyền gương tập thể ĐHTT, gương người tốt, việc tốt và các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu.

Thu Hiền

 

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục