Tác phẩm tham dự Cuộc thi Báo chí “Việt Bắc - Quân khu 1 trưởng thành và phát triển”: Để kỷ luật, kỷ cương trở thành ý thức tự giác
Cập nhật ngày: 16/11/2020 08:21 (GMT +7)

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TM, ngày 10-3-2020 của Bộ Tổng Tham mưu về việc thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” trong quân đội, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc với nhiều cách làm mới. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu trao đổi với chúng tôi: “Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ. Từ cơ quan Quân khu đến các đơn vị cơ sở đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện với những chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu đã quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương”, đồng thời triển khai nhiều mô hình, cách làm mới, được cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng, trở thành phong trào sâu rộng tại đơn vị. Nhờ vậy mà công tác xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật đã có chuyển biến tích cực, các vụ việc vi phạm đã giảm nhiều so với những năm trước; trong đó, giảm 0,06% các vụ việc vi phạm kỷ luật trong cán bộ, đảng viên, các vụ việc vi phạm quy định về ATGT đã giảm sâu cả 3 tiêu chí”…

Là đơn vị chủ lực có quân số đông, bên cạnh thuận lợi, Sư đoàn 3 cũng có những khó khăn: Chiến sĩ mới huấn luyện hằng năm quân số đông; năng lực của đội ngũ cán bộ chưa thật đồng đều, nhất là cán bộ trẻ; địa bàn đóng quân rộng; cùng với đó là sự tác động của tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp trên địa bàn đóng quân... Trước tình hình trên, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nội dung của “Năm kỷ luật, kỷ cương” bằng các chủ trương, giải pháp phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc và thực chất về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong toàn Sư đoàn.

Trao đổi với Thượng tá Trần Xuân Mạnh, Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 3, chúng tôi được biết: Sư đoàn tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật. Hằng tháng, tổ chức cho bộ đội học tập các chuyên đề giáo dục pháp luật, các quy định của Sư đoàn và các đơn vị về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Qua giáo dục, làm cho bộ đội nhận thức rõ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là sự tiếp nối bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội và những phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới; đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và là một khâu đột phá của toàn Sư đoàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, là cơ sở để Sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu thắng lợi theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Tìm hiểu tại Lữ đoàn Thông tin 601 được biết, đơn vị đã vận dụng tổng hợp nhiều hình thức, biện pháp, tiến hành công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương”; trong đó, chú trọng xây dựng tính tự giác, tính tổ chức, kỷ luật và tính thống nhất nhằm tạo sự chuyển biến cả trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Thượng tá Vũ Văn Nghĩa, Chính ủy Lữ đoàn trao đổi với chúng tôi: Để công tác quản lý kỷ luật đạt hiệu quả thiết thực, Lữ đoàn đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong giáo dục, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đặc biệt, Lữ đoàn đã lồng ghép xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trong đó, tập trung xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng và rèn luyện phong cách, tác phong công tác theo tấm gương của Bác. Bên cạnh đó, đơn vị coi trọng phát huy vai trò của các tổ chức: Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội đồng quân nhân trong thực hiện phong trào “tự quản” trong giờ nghỉ, ngày nghỉ ở đơn vị. Từ đầu năm đến nay, Lữ đoàn không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật phải xử lý; các chỉ tiêu đề ra trong thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương” đều hoàn thành tốt.


Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 601 đọc sách, báo trong giờ nghỉ.

Xác định kỷ luật là sức mạnh của quân đội, Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346) đã đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là biện pháp, cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý kỷ luật, thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, duy trì chặt chẽ các chế độ học tập, công tác ngày, tuần; kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm quy định về an toàn giao thông, an toàn trong huấn luyện...

Trung tá Lý Phương Bắc, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 246 cho biết: Trên cơ sở nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, chỉ huy Trung đoàn đã ban hành chỉ thị về việc ngăn chặn, khắc phục và xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm kỷ luật. Mặt khác, triển  khai linh hoạt, đồng bộ các giải pháp như: Tổ chức cho sĩ quan trẻ tọa đàm với chủ đề “Dân chủ và kỷ luật”, “Nêu gương, tình thương, trách nhiệm”. Hội đồng quân nhân, đoàn thanh niên, hội phụ nữ các cấp tổ chức định kỳ việc tuyên truyền, giáo dục về ý thức chấp hành kỷ luật thông qua các hình thức như: Thi tuyên truyền viên trẻ, thi tìm hiểu, diễn đàn, tọa đàm... Trung đoàn duy trì nền nếp mô hình “Mỗi tuần một điều luật”, 100% cán bộ, chiến sĩ đăng ký và cam kết thực hiện. Ở tất cả các trung đội, đại đội, điều luật học trong tuần được treo ngay tại phòng ở của bộ đội. Với cách làm trên, tình hình chấp hành kỷ luật của Trung đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến nay, đơn vị không có trường hợp vi phạm kỷ luật phải xử lý, các vi phạm thông thường giảm xuống dưới 0,2%.

Có thể khẳng định, việc thực hiện tốt “Năm kỷ cương, kỷ luật năm 2020”  bằng các biện pháp cụ thể đã giúp nâng cao nhận thức trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị LLVT Quân khu thời gian qua. Đây là cơ sở để Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần xây dựng LLVT Quân khu VMTD vững chắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về tư tưởng, kỷ luật, xây dựng đơn vị VMTD, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội. Thường xuyên rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu; kịp thời biểu dương, động viên khích lệ gương “người tốt, việc tốt”, cách làm hiệu quả, mô hình sáng tạo. Tích cực đổi mới phương pháp, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện kỷ luật, kỷ cương. Kịp thời nắm, ngăn chặn, sớm giải quyết các tình huống có thể nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Khi có cán bộ, chiến sĩ vi phạm, phải báo cáo kịp thời, kiên quyết xử lý nghiêm, không bao che, giấu giếm khuyết điểm. 

 

Bài và ảnh: THU HIỀN
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục