Tác phẩm tham dự Cuộc thi Báo chí “Việt Bắc - Quân khu 1 trưởng thành và phát triển”: Để phong trào thi đua quyết thắng trở thành động lực phát triển
Cập nhật ngày: 23/11/2020 07:02 (GMT +7)

Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, Việt Bắc là “cái nôi” của cách mạng, căn cứ địa kháng chiến, xứng đáng với nhận định của Bác Hồ trong thư gửi đồng bào Việt Bắc vài tháng sau ngày toàn quốc kháng chiến: “Cách mệnh đã do Việt Bắc mà thành công, thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi”. Là “phên giậu” của Tổ quốc, ngày nay LLVT Quân khu tích cực phát huy tinh thần cách mạng, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT), lập nhiều thành tích xuất sắc, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quân đội, đất nước.

Trao đổi với Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, chúng tôi được biết: Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo phong trào TĐQT, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng thời gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã động viên, cổ vũ mạnh mẽ mọi cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 hành quân diễn tập. Ảnh: MINH QUANG

Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với xây dựng đơn vị VMTD, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên; nhiều tổ chức đảng và đảng viên liên tục hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xứng đáng là lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng thời, phong trào TĐQT của Quân khu coi trọng giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ về tình hình, đối tượng, đối tác, nâng cao tinh thần cảnh giác, không để bị động, bất ngờ; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án tác chiến, phương án phòng chống thiên tai, bão lụt, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ. Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, phong trào TĐQT trong LLVT Quân khu gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh để giành thắng lợi khi có tình huống xảy ra.

Phong trào TĐQT ở các đơn vị đều hướng vào mục tiêu chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện với phương châm “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”, “Luyện hay, đánh giỏi”. Từ đó nâng cao trình độ và khả năng SSCĐ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả huấn luyện đều đạt khá, giỏi, nhiều đơn vị liên tục đạt huấn luyện giỏi như các Trung đoàn 2, 12, 141 thuộc Sư đoàn 3; Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346); Tiểu đoàn 20 (Bộ Tham mưu); Lữ đoàn Phòng không 210, Lữ đoàn Xe tăng 409... Nhiều cán bộ, chiến sĩ có các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả thiết thực; 5 năm qua có 18 sáng kiến, cải tiến được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị cấp bằng chứng nhận và tặng giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo”, 9 sáng kiến đạt giải toàn quân... Tại các nhà trường, có các phong trào “Dạy sáng tạo, học sáng tạo, thi thực chất, đánh giá kết quả thực chất”, “Tuần học tập kiểu mẫu”, “Tháng học tập thanh niên” góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo.

Các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của LLVT Quân khu. Công tác tổ chức nuôi dưỡng bộ đội đạt kết quả tốt, nhiều mô hình tăng gia, chăn nuôi đã thực sự phát huy tác dụng và mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Chất lượng khám, điều trị chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân ngày càng được nâng cao...

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ về yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm kỹ thuật, đẩy mạnh thực hiện phong trào TĐQT gắn với Cuộc vận động “Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Nhiều mô hình “Nhà xe thanh niên”; “Nhà kho, nhà xưởng kiểu mẫu”; “Ngày công tác kỹ thuật thanh niên tự quản”… phát huy hiệu quả cao. Bên cạnh đó, phong trào TĐQT đã góp phần thúc đẩy LLVT Quân khu thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, tăng cường quan hệ đoàn kết máu thịt quân - dân khi thường xuyên thực hiện tốt công tác dân vận. 5 năm qua, các đơn vị đã đưa hơn 20.000 lượt cán bộ, chiến sĩ về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, kịp thời giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp xảy ra. 


Phút giải lao trên thao trường Trung đoàn 2, Sư đoàn 3. Ảnh: BÙI HIỆP

Có thể thấy rằng, phong trào TĐQT của LLVT Quân khu đã được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, thường xuyên, liên tục, hướng vào những trọng tâm, trọng điểm, nhiệm vụ cụ thể, gắn kết chặt chẽ phong trào TĐQT của đơn vị với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội nên đã gặt hái được nhiều thành tích mới. Phong trào TĐQT thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp, là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên mọi cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; đồng thời góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Để phong trào TĐQT tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực, thực sự là động lực phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, thời gian tới, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào TĐQT, hướng vào nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; xây dựng tổ chức đảng các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cơ quan, đơn vị VMTD, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hướng trọng tâm các nội dung thi đua vào nâng cao chất lượng huấn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT tỉnh, huyện vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; thực hiện tốt dân chủ và cải cách hành chính quân sự; tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; phát huy nội lực, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đồng thời chú trọng đổi mới hình thức tổ chức phong trào TĐQT và công tác khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, bệnh thành tích; kịp thời phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; kết hợp chặt chẽ giữa công tác thi đua với công tác khen thưởng, làm cho phong trào TĐQT thực sự trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu phấn đấu, vươn lên  hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống “Trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng” mà lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu dày công xây dựng.

 

THẾ BÌNH (Báo Nhân Dân)
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục