Ngày 12-5, Đoàn cơ sở Kho K21, Cục Kỹ thuật tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là đơn vị được lựa chọn làm trước để rút kinh nghiệm tổ chức ở cấp đoàn cơ sở trong toàn Cục Kỹ thuật.

Phát huy dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu dự Đại hội đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Kỹ thuật lần thứ IX; đồng thời thống nhất đánh giá: 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Kho K21 luôn được cấp uỷ, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Kho nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.


Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đoàn co sở nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2027; trong đó tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác Đoàn và phong trào thanh niên; Nghị quyết đại hội đảng các cấp; nghị quyết, chương trình hành động đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên thanh niên về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống, nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cùng với đó, tổ chức tốt các hoạt động phối hợp kết nghĩa với các tổ chức đoàn địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đóng quân. Xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng Đảng bộ Kho TSVM, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại hội xác định hai khâu đột phá, đó là: Tập trung nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đoàn; Xung kích nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật.


Chỉ huy Kho K21 tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027  và đại biểu dự đại hội cấp trên.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành khoá mới, bầu Bí thư Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027, bầu đoàn đại biểu gồm 10 đồng chí (trong đó có 01 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Kỹ thuật lần thứ XI, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, nguyên tắc, thủ tục.

ANH TÚ

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục