Sáng 10-3, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự hội nghị có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có đại biểu Ban Nội chính Trung ương, Viện Chiến lược quốc phòng (Bộ Quốc phòng), cơ quan Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, Bộ CHQS và các địa phương của tỉnh Lạng Sơn; các tướng lĩnh nghỉ hưu và các đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


Đồng chí Phan Đình Trạc, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn dự hội nghị.

10 năm qua, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiến hành quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác QPAN; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, trách nhiệm, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiềm lực trong KVPT tỉnh, nhất là tiềm lực, thế trận QPAN được tăng cường, nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Tỉnh đã quy hoạch 23 điểm dân cư tập trung dọc biên giới. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. KTXH phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm đạt hơn 6%; tỉ lệ hộ nghèo giảm trên 3%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tạo nền tảng vật chất, tăng cường nguồn lực cho QPAN. Giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử được phát huy, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt hiệu quả thiết thực, giữ vững ANCT, TTATXH, chủ quyền biên giới quốc gia, tạo môi trường ổn định cho phát triển KTXH, tăng cường hội nhập quốc tế của địa phương…


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí tư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu khai mạc.


Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị xác định, thời gian tới tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quán triệt nghiêm túc, sâu sắc, đầy đủ các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác QPAN, bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TSVM; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế với tốc độ cao, bền vững, phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tạo điều kiện củng cố, tăng cường tiềm lực QPAN, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng KVPT vững chắc. Tổ chức xây dựng LLVT tỉnh có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tham mưu thực hiện công tác QSQP, quản lý nhà nước về quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia, môi trường hòa bình, xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững...


Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, biểu dương những cố gắng và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Đồng chí đề nghị: Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục đổi mới tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đảng viên và Nhân dân trên toàn tỉnh đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị các cấp TSVM, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; đẩy mạnh phát triển KTXH gắn với đảm bảo QPAN; chăm lo, giữ gìn và xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển bền vững; quan tâm thực hiện tốt chính sách cho người có công, chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có sức chiến đấu cao…


Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao bằng khen tặng các tập thể.


Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao bằng khen tặng các cá nhân.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã tặng bằng khen cho 20 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Tin, ảnh: QUỐC HẢ

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục