Ngày 21-9, tại Trung đoàn 852 (Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng), Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh Cao Bằng tổ chức bế giảng và trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho 62 học viên bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3 gồm các đồng chí trưởng, phó phòng các ban ngành cấp huyện; bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch cấp xã và các chức danh tương đương.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề như: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QPAN, động viên quốc phòng, xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; Thứ tự các bước chuyển hoạt động của LLVT trong các trạng thái SSCĐ; chuyển hoạt động của cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; Một số vấn đề về phòng thủ dân sự và an ninh phi truyền thống; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch... Kết thúc chương trình, các học viên viết bài thu hoạch, liên hệ phân tích, đánh giá thực trạng ở địa phương, đề xuất giải pháp, kiến nghị sát với nội dung chuyên đề đã được học tập.


Đại tá Đàm Minh Tuân, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.

Qua bồi dưỡng, làm cơ sở để mỗi cán bộ vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ QPAN trên cương vị chức trách đảm nhiệm, thường xuyên giáo dục cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhận rõ âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tin, ảnh: Trần Lộc

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục