Trong các ngày 12 và 13-4, đoàn công tác Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) Quân khu do Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh, Phó chủ tịch Hội đồng giáo dục QPAN Quân khu làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra đối với Hội đồng giáo dục QPAN huyện Văn Quan, xã Thụy Hùng (huyện Cao Lộc) và Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn.


Đoàn công tác làm việc với Hội đồng giáo dục QPAN huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Tại các địa phương, đoàn công tác đã nghe và nghiên cứu báo cáo kết quả công tác giáo dục QPAN năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021 của các hội đồng; tọa đàm, trao đổi và kiểm tra nhận thức QPAN của các thành viên trong hội đồng. Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện công tác giáo dục QPAN ở địa phương; hiệu quả hoạt động của các hội đồng và thành viên của hội đồng; công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng và kết quả tuyên truyền, giáo dục QPAN cho toàn dân…


tra nhận thức QPAN các thành viên Hội đồng giáo dục QPAN xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn.

Qua kiểm tra đoàn công tác đánh giá: mặc dù trên cương vị kiêm nhiệm, nhưng vị trí, vai trò các thành viên hội đồng đã được phát huy; hội đồng giáo dục QPAN các địa phương và nhà trường thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; có hệ thống văn bản, sổ sách đăng ký, thống kê đầy đủ, rõ ràng và duy trì nghiêm công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng. Nổi bật, công tác tuyên truyền, giáo dục QPAN cho học sinh, sinh viên và toàn dân có nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm, tuyên truyền thông qua sách, báo, phương tiện thông tin đại chúng,hội họp, sinh hoạt… qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho nhân dân về công tác giáo dục QPAN cũng như nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Đoàn công tác yêu cầu: Hội đồng giáo dục QPAN các địa phương và nhà trường khắc phục triệt để những tồn tại mà đoàn công tác chỉ ra; thường xuyên cập nhật hệ thống công văn, chỉ thị, hướng dẫn, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc; kịp thời kiện toàn các thành viên hội đồng sau khi địa phương bầu cử theo quy định; làm tốt công tác lựa chọn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền viên; các cơ quan thường trực làm tốt công tác tham mưu, giúp hội đồng các cấp thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt công tác giáo dục QPAN ở địa phương và nhà trường.

Tin và ảnh: QUỐC HẢ
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục