Ngày 14-9, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển quân năm 2023. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tổng kết công tác tuyển quân năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023, dự kiến chỉ tiêu tuyển quân năm 2023, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh theo dõi, kiểm tra công tác tuyển quân năm 2023 của các địa phương.


Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo đó, năm 2022 công tác tuyển quân của tỉnh Cao Bằng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tổ chức đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ bảo đảm chặt chẽ, lựa chọn công dân đủ phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ văn hóa, sức khỏe tốt tham gia thực hiện NVQS. Trong năm đã tuyển chọn gần 1.000 công dân nhập ngũ, có 47 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào quân đội và công an; toàn tỉnh tổ chức được 6 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho công dân trúng tuyển NVQS, với hơn 400 người tham gia. Tổ chức lễ giao nhận quân nghiêm túc, trang trọng, an toàn, đúng thời gian quy định.    

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là các công dân trong độ tuổi nhập ngũ hiểu biết về Luật nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Đăng ký, quản lý và nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức sơ, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự chặt chẽ; phân bổ chỉ tiêu nhập ngũ phù hợp với thực tế của từng địa phương.

Trần Lộc

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục