Ngày 11-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150) giai đoạn 2013-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 76 điểm cầu trên toàn quốc.

Các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515.

Tại điểm cầu Quân khu 1, dự hội nghị có: Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu; các đồng chí trong Ban chỉ đạo 515 Quân khu và đại biểu Sư đoàn 346.


 Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 cùng các đồng chí chủ trì hội nghị.

Trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150 giai đoạn 2013-2020, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515 cho biết: Giai đoạn 2013-2020, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị, ngày 15-5-2013 về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Quyết định 1237, Quyết định 150 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác  tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, góp phần ổn định tình hình chính trị-xã hội ở các địa phương, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân, thân nhân liệt sĩ vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.


 Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trình bày dự thảo báo cáo tại hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quân khu 1.

Từ năm 2013 đến nay, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được gần 17.000 hài cốt liệt sĩ (ở trong nước hơn 8.000, ở Lào hơn 2.000, ở Campuchia hơn 6.000); tiếp nhận hơn 38.000 mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; phân tích, lưu trữ ADN được hơn 23.000 mẫu; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được hơn 4.000 trường hợp (bằng phương pháp thực chứng được gần 3.000 trường hợp, bằng phương pháp giám định ADN được hơn 1.000 trường hợp); xác định, kết luận bổ sung, đính chính thông tin được 1.260/1736 ngôi mộ của Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắc Lắc (đạt tỷ lệ 72,58% số mộ có một phần thông tin; 55,9% tổng số mộ trong nghĩa trang).

Các đơn vị, địa phương đã quản lý chặt chẽ địa bàn; tổ chức đón nhận, bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trang nghiêm, trọng thị, chu đáo; công bố, trả kết quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đúng quy định...

Các ý kiến cũng đề nghị tiếp tục bố trí kinh phí rà phá bom mìn, vật liệu nổ để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các địa bàn trọng điểm; bảo đảm phương tiện, trang bị cho các lực lượng tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; có chính sách hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo Quyết định 1515/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo, trong giai đoạn 2021-2025, các lực lượng phấn đấu tìm kiếm, quy tập được khoảng 1.500 hài cốt liệt sĩ/năm; hoàn thành xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ; cơ bản hoàn thành kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc.

Đến năm 2030, các đơn vị phấn đấu tìm kiếm, quy tập được khoảng 15.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành tìm kiếm, quy tập và kết luận khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tập thể; cơ bản kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước

Triển khai thực hiện Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN và phương pháp thực chứng. Phấn đấu mỗi năm giám định ADN xác định danh tính khoảng 1.000 hài cốt liệt sĩ (mục tiêu đến năm 2030 được khoảng 20.000 trường hợp); xác minh, kết luận thông tin bằng phương pháp thực chứng đối với 50% mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ (năm 2030 là 60%).

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 cho rằng, trong thời gian tới khó khăn lớn nhất là đối với công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là thiếu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Vì vậy, các cấp, các ngành, các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2025 sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ; trọng tâm là sớm hoàn thành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tập trung đẩy mạnh các hoạt động động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là địa bàn trong nước, các khu vực, địa bàn trọng điểm còn nhiều hài cốt liệt sĩ.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đồng thời huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác này, nhất là cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Việc thực hiện công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, nhất là trong các nghĩa trang liệt sĩ, là nhiệm vụ trọng tâm, cần có sự phối hợp chặt chẽ, đúng quy trình, khoa học, khách quan, trung thực.

HẢI BIÊN và QĐND

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục