Ngày 16-9, tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thi bắn đạn thật lực lượng phòng không kiêm nhiệm năm 2022.

Tham dự có gần 200 cán bộ, quân nhân đến từ 11 đội thuộc các huyện, thành phố và Trung đoàn 831 dự thi ở 2 nội dung: Khẩu đội cơ động, chiếm lĩnh trận địa, chuẩn bị chiến đấu, bắn mục tiêu trên không (bài 3a mục tiêu bóng neo cố định); Khẩu đội chuyển bắn mục tiêu mặt đất (bài 1a mục tiêu lô cốt), theo giáo trình bắn đạn thật súng máy phòng không, pháo phòng không năm 2011.


Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang theo dõi chỉ đạo hội thi.

Thông qua hội thi nhằm kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện, khả năng hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng, công tác tổ chức xây dựng lực lượng, chất lượng vũ khí trang bị, khi tài của các đơn vị. Đồng thời rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chỉ huy, khả năng hiệp đồng chiến đấu cho cán bộ. chiến sĩ lực lượng phòng không kiêm nhiệm trong toàn tỉnh.


Các đội tham gia thi bắn đạn thật.

Hội thi còn là dịp để các cơ quan, đơn vị học hỏi kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, hội thi, hội thao; nâng cao nhận thức, trình độ thao tác cá nhân, chỉ huy hiệp đồng chiến đấu cho lực lượng súng máy phòng không 12,7mm của cơ quan, đơn vị mình. Cùng đó rút ra bài học kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu phòng không đạt hiệu quả cao trong những năm tới.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức tổng kết, trao giải, khen thưởng các đội có thành tích xuất sắc vào ngày 21-9.

Phạm Đoàn

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục