Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Lương Tài (Bắc Ninh) vừa tổ chức quán triệt, triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng quát ý định diễn tập KVPT huyện Lương Tài năm 2021; nội dung diễn tập; thành phần tham gia; thời gian, địa điểm, phương pháp tổ chức diễn tập; nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương.


Đại tá Nghiêm Đình Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh phát biểu quán triệt nhiệm vụ diễn tập KVPT.

Theo đó, cuộc diễn tập KVPT huyện Lương Tài năm 2021 gồm 3 giai đoạn với 6 vấn đề huấn luyện; thời gian tổ chức dự kiến đầu tháng 11-2021. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức điều hành của chính quyền và khả năng làm tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tác chiến phòng thủ; nâng cao khả năng SSCĐ của LLVT huyện.

Tại hội nghị, Đại tá Nghiêm Đình Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đề nghị: Huyện Lương Tài bám sát kế hoạch diễn tập, quán triệt các văn bản diễn tập tới các cấp các ngành và nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành địa phương phối hợp các ngành của tỉnh xây dựng các văn kiện diễn tập. Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc diễn tập KVPT diễn ra theo đúng kế hoạch, ý định diễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, VKTB, phương tiện.

NGHIÊM VĂN VỸ

NGHIÊM VĂN VỸ
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục