Văn phòng Bộ Quốc phòng vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị yêu cầu khắc phục tồn tại trong công tác xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL).


Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 giai đoạn 2019 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024 - 2028.

Theo Văn phòng Bộ Quốc phòng, vừa qua, đoàn công tác của thủ trưởng Bộ Quốc phòng đến kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại một số cơ quan, đơn vị, trong đó có kiểm tra nội dung xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và nhận thấy mặt công tác này còn những tồn tại, hạn chế. Vì vậy, Văn phòng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bằng nhiều hình thức nhằm làm chuyển biến căn bản nhận thức của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về vị trí, vai trò của việc xây dựng, áp dụng HTQLCL. Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường kiểm tra, nắm, quản lý tình hình thực hiện việc áp dụng HTQLCL; xây dựng, phê duyệt kế hoạch áp dụng HTQLCL năm 2024 cụ thể, chi tiết. Riêng đối với các cơ quan, đơn vị lần đầu áp dụng HTQLCL trong giai đoạn 2024-2028 cần chỉ đạo thực hiện áp dụng bảo đảm đúng quy định của pháp luật, Quân đội về sử dụng, chi tiêu tài chính, giữ bí mật quân sự, an ninh, an toàn...

Theo QĐND

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục