Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu: Kiểm tra theo Khoản 2, Điều 30, Điều lệ Đảng đối với Đảng ủy Lữ đoàn 382
Cập nhật ngày: 19/10/2021 18:21 (GMT +7)

Trong các ngày 18 và 19-10, đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu do Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra đối với Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn 382 theo Khoản 2, Điều 30, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.


Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chính ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu làm việc với Đảng ủy Lữ đoàn 382.

Qua làm việc trực tiếp với các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Lữ đoàn; dự sinh hoạt, nghe các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn 382 báo cáo tự kiểm điểm. Đoàn kiểm tra nhận xét: Đảng ủy Lữ đoàn 382 đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; nhất là của Đảng ủy Quân khu về nhiệm vụ QS, QP hằng năm. Lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, luyện tập thường xuyên các phương án tác chiến; có nhiều giải pháp toàn diện trong nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối.

Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp được phát huy; chất lượng sinh hoạt đảng và năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng ngày càng nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, sát với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng và chức trách, nhiệm vụ đảng viên; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh của tập thể, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2020, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ huấn luyện giỏi; Quân khu tặng cờ thi đua và Lữ đoàn đạt đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu yêu cầu, tập thể Đảng ủy Lữ đoàn thường xuyên giáo dục, quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết các cấp; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy, tổ chức đảng, đẩy mạnh xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”, các giải pháp “3 đề cao, 5 chống”. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát thường xuyên theo quan điểm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn, nghiêm túc tiếp thu và khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu sót mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tiếp tục phấn đấu không ngừng nâng cao năng lực chỉ huy, quản lý, tham mưu, đề xuất trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2021 và những năm tiếp theo…

Tin và ảnh: QUỐC HẢ

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục