Chiều 21-9, đoàn công tác Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) Quân khu do Đại tá Vũ Văn Cường, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, nắm tình hình kết quả xây dựng và thực hiện QCDCCS đối với Lữ đoàn Phòng không 210.

 Tại đơn vị, đoàn đã tiến hành kiểm tra việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện QCDCCS năm 2021 và 9 tháng năm 2022; kết quả thực hiện QCDC trong hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trong quản lý điều hành của người chỉ huy, phát huy quyền dân chủ của quân nhân thông hoạt động của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân; kiểm tra hệ thống sổ sách, văn bản và tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ đơn vị.


Đại tá Vũ Văn Cường, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Trưởng đoàn kiểm tra làm việc với các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 210.

Qua kiểm tra cho thấy, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 210 đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả QCDCCS, thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy; phát huy tốt trách nhiệm trong quản lý, điều hành của người chỉ huy; chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng quân nhân, các tổ chức quần chúng được phát huy với những nội dung, hình thức, biện pháp sát thực tế; tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị. Góp phần xây dựng Lữ đoàn VMTD "mẫu mực, tiêu biểu".


Kiểm tra hệ thống sổ sách của Lữ đoàn 210.


Kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 210 về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Để tiếp tục thực hiện tốt QCDCCS trong thời gian tới, đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định, hướng dẫn của trên về xây dựng và thực hiện QCDCCS. Khắc phục triệt để những điểm hạn chế được chỉ ra; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý kỷ luật và tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các chế độ, chính sách cho mọi đối tượng. Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp sinh hoạt đối thoại theo hướng mở rộng dân chủ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDCCS tại đơn vị…

Tin, ảnh: QUỐC HẢ

 

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục