Trong 2 ngày 11 và 12-5, đoàn công tác Tổng cục Chính trị (TCCT) do Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng đầu năm 2022 tại Quân khu.


Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kết luận kiểm tra tại Bộ tư lệnh Quân khu.

Qua kiểm tra thực tế, nắm tình hình hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2022 tại Sư đoàn 3, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn và Cục Chính trị, đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện các mặt CTĐ, CTCT của quân khu. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tác động của dịch Covid-19. Song, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã bám sát tình hình thực tiễn, quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn CTĐ, CTCT của TCCT. Tập trung lãnh đạo toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại buổi kết luận kiểm tra. 

Quân khu đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức tọa đàm thực hiện “3 đề cao, 5 chống” gắn với tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở đơn vị chặt chẽ, đúng kế hoạch.

Thường vụ Đảng ủy Quân khu và cấp ủy các cấp đã thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, kịp thời kiện toàn cấp ủy, thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên được nâng lên. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, rõ ràng, công tâm, khách quan; thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy chế về công tác cán bộ, chủ động rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền vận động, giúp đỡ địa phương…


Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị  tham quan nhà truyền thống Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.


Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phương, Phó Cục trưởng Cục Cán bộ kiểm tra công tác cán bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại các cơ quan, đơn vị, đoàn công tác cũng chỉ ra một số hạn chế như: Công tác giáo dục, quán triệt nhiệm vụ của một số cấp ủy, chỉ huy chưa sâu kỹ; xây dựng kế hoạch CTĐ, CTCT có nội dung chưa sát với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chưa linh hoạt; thực hiện nền nếp, chế độ báo cáo hoạt động CTĐ, CTCT ở một số đơn vị chưa chặt chẽ… Đoàn công tác đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị có biện pháp chỉ đạo, khắc phục kịp thời trong thời gian tới.


Đoàn công tác kiểm tra nhận thức chính trị cán bộ, chiến sĩ.

Phát phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2022 của Quân khu, đồng thời nhấn mạnh, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, Quân khu và các đơn vị cần thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng; nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến tuyên truyền pháp luật cho cán bộ chiến sĩ; chủ động nắm chắc tình hình, nhất là về tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội, làm ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ và truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân để làm tốt công tác dân vận. Quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Các tổ chức quần chúng hoạt động sáng tạo, hiệu quả.

Về kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị tiếp thu, tổng hợp, báo cáo thủ trưởng Tổng cục Chính trị và phúc đáp đơn vị theo quy định.

Tin và ảnh: GIANG NAM

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục