Năm 2021, Lữ đoàn Công binh 575 được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện hơn 300 chiến sĩ mới là thanh niên 2 tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn. Quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho mùa luyện quân đạt kết quả cao.


Chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 575 chuẩn bị đồ dùng, trang bị phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Phạm Tiến Tú, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn Công binh 575 cho biết: Xác định chuẩn bị tốt về con người là khâu quyết định để huấn luyện đạt thành tích cao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tổ chức tập huấn theo phân cấp cho 100% cán bộ huấn luyện của đơn vị từ tiểu đội trưởng trở lên; lựa chọn, kiện toàn khung cán bộ từ tiểu đội đến tiểu đoàn, ưu tiên những đồng chí có kinh nghiệm quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới; tổ chức tập huấn, thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng quản lý, nắm bắt và giải quyết tư tưởng bộ đội cho đội ngũ cán bộ, nhất là tiểu đội trưởng, trung đội trưởng; hoàn thiện hệ thống sổ sách CTĐ, CTCT phục vụ cho công tác quản lý giáo dục và thực hiện hoạt động CTĐ, CTCT; đồng thời tiến hành củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị củng cố mô hình, học cụ; làm mới sổ sách cho cán bộ, vở học tập quân sự cho hạ sĩ quan, chiến sĩ; chủ động chuẩn bị đầy đủ hệ thống giáo án và thông qua giáo án theo phân cấp chặt chẽ...

Mùa luyện quân năm nay, cũng như các đơn vị khác trong toàn Quân khu, công tác huấn luyện của Lữ đoàn 575 gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; với tinh thần quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan vào đơn vị, bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe cao nhất tham gia huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các công văn, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác phòng, chống dịch qua hệ thống bảng tin, băng rôn, khẩu hiệu và hệ thống truyền thanh nội bộ. Riêng Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 4 là đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới đã tiến hành treo 8 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ở trước cổng, khu vực nhà ở và bếp ăn. Chỉ đạo quân y đơn vị bảo đảm  vật chất, tập huấn cách đo, kiểm tra thân nhiệt, cách phát hiện các trường hợp nghi nhiễm Sars-cov-2 để kịp thời cách ly; chuẩn bị tốt thuốc khử khuẩn và dụng cụ sát khuẩn theo quy định tại 3 vị trí: Ngoài cổng, trong đơn vị và dưới bếp ăn. Thường xuyên tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nắm chắc và thực hiện nghiêm thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”  trong phòng, chống dịch Covid-19.

Để bảo đảm cho công tác huấn luyện chiến sĩ mới đạt chất lượng tốt, ngay từ trước Tết Nguyên đán, các đơn vị đã tổ chức sắp xếp, sơn sửa doanh trại, treo biển, bảng, bố trí đủ cơ sở vật chất nơi ở cho bộ đội; củng cố hệ thống pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động trực quan tạo ấn tượng tốt cho chiến sĩ mới ngay từ ngày đầu về đơn vị. Đội ngũ cán bộ huấn luyện đã chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện, tiến trình biểu, soạn giáo án huấn luyện cho các đối tượng trong đơn vị đủ huấn luyện hết tháng 3, bảo đảm đúng công tác tham mưu huấn luyện; hoàn thiện hệ thống bảng biển chính quy gồm 157 biển, bảng mới theo mẫu biểu quy định của Bộ Tổng tham mưu. Tổ chức tiếp nhận vật chất huấn luyện; huy động cán bộ, chiến sĩ đơn vị tham gia củng cố, sửa chữa, làm mới mô hình học cụ, thao trường bãi tập bảo đảm cho các trung đội có thể cùng lúc huấn luyện một nội dung. Củng cố và làm mới 5 bảng tin, 15 pa nô áp phích phục vụ cho công tác tuyên truyền cổ động trong huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ; xây mới 5 bồn hoa, 75 chậu hoa; 13 băng rôn, khẩu hiệu, củng cố doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp bảo đảm phục vụ nhu cầu sinh hoạt ăn ở của bộ đội. Tiếp nhận đầy đủ quân trang, doanh cụ và vũ khí trang bị theo đúng biên chế của 40 tiểu đội bộ binh đối với khung huấn luyện chiến sĩ mới. 

Lữ đoàn đã chỉ đạo các đơn vị chủ động làm tốt công tác chuẩn bị toàn diện; chú trọng tổ chức tập huấn kỹ phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ trực tiếp đảm nhiệm từng nội dung, sử dụng đội mẫu để tăng tính thị phạm; coi trọng chất lượng huấn luyện thực hành, bảo đảm thực chất, thực tế, không chạy theo thành tích, phấn đấu đạt kết quả cao nhất ngay từ ngày đầu, tuần đầu ra quân huấn luyện năm 2021.

Bài và ảnh: NGÔ ANH QUYẾN
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục