KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN KINH TẾ - QUỐC PHÒNG 799 (26-11-2001/26-11-2021): Phát huy truyền thống 20 năm xây dựng và trưởng thành
Cập nhật ngày: 24/11/2021 07:30 (GMT +7)

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tăng cường thế trận và tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo đảm cho quân và dân nơi vùng biên giới Cao Bằng yên tâm bám bản, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, ngày 26-11-2001, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 3129/2001/QĐ-BQP về thành lập Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng (lấy phiên hiệu là Đoàn 799), từ đó đến nay, ngày 26-11 là ngày truyền thống của Đoàn KT-QP 799.

Thành lập, xây dựng và phát triển trong những năm tháng đầy thử thách, khó khăn, gian khổ, với chức năng, nhiệm vụ là: Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của dự án, đầu tư xây dựng khu KT-QP, làm công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa phương; đồng thời, thực hiện chức năng chiến đấu, công tác và sản xuất theo quy định của pháp luật. Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh, các cơ quan Quân khu; sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân các dân tộc trên địa bàn đóng quân; lớp lớp cán bộ, chiến sĩ của Đoàn đã vượt qua mọi khó khăn, xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo nên sức mạnh tổng hợp, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt.
 

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu thăm và làm việc tại Đoàn KT-QP 799.
 
Địa bàn đóng quân, nhiệm vụ được phát triển về phạm vi, quy mô; khi mới thành lập Đoàn trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện 1 khu KT-QP Bảo Lạc - Bảo Lâm (gồm 198 thôn, bản, thuộc 12 xã, 1 thị trấn trong đó có 19 thôn, bản biên giới), đến năm 2015 Đoàn được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ quản lý, thực hiện thêm Khu KT-QP Thông Nông - Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (gồm 77 thôn bản, thuộc 8 xã biên giới trong đó có 24 thôn, bản biên giới). Đối với Công ty Xây lắp 86 trực thuộc Đoàn KT-QP 799 không những chỉ thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Quân khu, còn mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm nhận thi công các công trình xây dựng trên địa bàn các tỉnh Quân khu 2, thường xuyên tạo công ăn, việc làm cho gần 500 người lao động cả trong và ngoài biên chế. Năm 2020 doanh thu công ty trên 80 tỷ đồng; nộp ngân sách 10,475 tỷ đồng; lợi nhuận trên 1 tỷ đồng; lương bình quân 6,7 triệu đồng/người/tháng; 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu gần 50 tỷ đồng; nộp ngân sách 4,75 tỷ đồng; lợi nhuận trên 800 triệu đồng; lương bình quân 6,8 triệu đồng/người/tháng.


Cán bộ Đoàn KT-QP 799 tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Từ khi thành lập đến nay, cả 2 Khu KT-QP do Đoàn đảm nhiệm xây dựng đã được đầu tư tổng số vốn trên 200 tỷ đồng (Khu KT-QP Bảo Lạc - Bảo Lâm đã được đầu tư gần 200 tỷ đồng; Khu KT-QP Thông Nông - Hà Quảng đã được đầu tư gần 40 tỷ đồng), bằng nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng cho khu KT-QP. Xây dựng được gần 300 hạng mục, công trình KT-QP, phúc lợi dân sinh đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương (14 công trình giao thông, 12 công trình thủy lợi, 227 bể nước sinh hoạt, 10 điểm trường, 7 nhà văn hóa cộng đồng, doanh trại đoàn bộ, 6 đội sản xuất, 2 bệnh xá quân dân y, nhà thi đấu đa năng và hệ thống nhà khách...); Đoàn đã trực tiếp triển khai hỗ trợ nhân dân khai hoang được trên 100ha ruộng lúa nước, giúp nhân dân xây dựng hàng chục mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả (Nuôi bò, dê, lợn đen sinh sản, trồng hồi, trồng dâu nuôi tằm...);  tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 1.500 lượt hộ dân; tổ chức trồng mới được trên 1.500ha rừng phòng hộ, phối hợp và bàn giao cho nhân dân bảo vệ hơn 4.500ha rừng tự nhiên, góp phần tăng diện tích che phủ rừng, nâng cao khả năng phòng hộ, cải thiện môi trường sinh thái, đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập cho trên 2.000 hộ dân trong vùng dự án. 
 

Đoàn KT-QP 799 trao tặng bò giống cho nhân dân trong vùng dự án.
 
Thực hiện Dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu KT-QP. Đoàn đã tổ chức tuyển chọn và bố trí công tác với tổng số trên 100 lượt đội viên trí thức trẻ tham gia dự án. Các đội viên trí thức trẻ tình nguyện đã phối hợp với địa phương tham gia tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, trồng, bảo vệ rừng, khai hoang ruộng lúa nước, giúp nhân dân phát triển sản xuất; cùng với cán bộ, chiến sĩ Đoàn tích cực đẩy mạnh công tác dân vận, tổ chức tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc (tổ chức hơn 50 lớp tập huấn sản xuất cho trên 3.000 lượt người; 150 buổi tuyên truyền các hoạt động tại 100 lượt thôn, bản cho trên 10.000 lượt người nghe...). Qua đó, đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng trí thức trẻ tham gia sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, góp phần củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn Khu KT-QP. 


Đoàn KT-QP 799 trao tặng trang thiết bị cho trường học trên địa bàn. 
 
Thông qua các dự án đầu tư xây dựng khu KT-QP đã góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong vùng dự án. Các bản dân cư biên giới, trường học, nhà văn hóa, đường giao thông, công trình thủy lợi, nước sinh hoạt... được xây dựng giúp cải thiện đáng kể điều kiện cơ sở hạ tầng nông thôn, ổn định cuộc sống cho hàng nghìn hộ gia đình dọc dải biên giới có dân cư sinh sống, phục vụ hiệu quả cho đời sống, sinh hoạt, sản xuất, học tập của nhân dân. Những kết quả đó đã tạo động lực to lớn, làm chuyển biến tích cực về trình độ kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp của người dân, bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Khám, chữa bệnh cho đồng bào vùng biên.
 
 Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn KT-QP 799 đã xây dựng nên truyền thống “Đoàn kết, Kỷ luật, Sáng tạo, Quyết thắng” và luôn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy cùng với các lực lượng khác trên địa bàn làm nòng cốt giúp cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương thuộc 3 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng tỉnh Cao Bằng, triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh về mọi mặt. 
 
Ghi nhận kết quả, thành tích đạt được, Đoàn 799 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng thưởng 8 cờ thi đua xuất sắc và 4 bằng khen; Ban Dân vận Trung ương tặng 1 bằng khen; Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) tặng 3 bằng khen; Tổng cục Chính trị tặng thưởng 4 bằng khen;  Bộ tư lệnh Quân khu tặng thưởng 12 cờ thi đua xuất sắc; UBND tỉnh Cao Bằng tặng thưởng 3 bằng khen và các phần thưởng cao quý khác.


Thượng tá NGUYỄN VĂN GIANG, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 799

 

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục