Ngày 13-4-1947, tại đồi Độc Lập, thị xã Bắc Kạn, Ban chỉ huy tỉnh đội bộ dân quân tỉnh Bắc Kạn (nay là Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn) được thành lập. Trải qua 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh Bắc Kạn luôn phát huy truyền thống"Đoàn kết, kỷ luật, tuyệt đối trung thành, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và trong sự nghiệp đổi mới, LLVT tỉnh Bắc Kạn đã cùng nhân dân tỉnh vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, làm nên những chiến công oanh liệt, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết, kỷ luật tuyệt đối trung thành, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn xác định nhiệm vụ hàng đầu là phải xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện (VMTD), có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) và thế trận chiến tranh nhân dân.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT vững mạnh về mọi mặt, mà trước hết là vững mạnh về chính trị. Các cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và kỷ luật Quân đội. Đồng thời, làm tốt việc tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục theo hướng “thiết thực, hiệu quả”, phù hợp với từng đối tượng; kết hợp giáo dục chính trị với giáo dục truyền thống, giáo dục nhân cách và hoạt động văn hóa. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Từ đó cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, thống nhất cao về nhận thức, hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh, hệ thống chỉ huy, đội ngũ cán bộ, đảng viên có số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp tiêu biểu về phẩm chất và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và có tính kế cận lâu dài; có khả năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi công tác quân sự - quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Lãnh đạo xây dựng quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, đề bạt, bố trí sử dụng, luân chuyển cán bộ các cấp; đồng thời tích cực rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ thông qua hoạt động thực tiễn, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực để tạo nguồn kế tiếp. Đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp theo phương châm “nhanh, gọn, sáng tạo, hiệu quả”, lấy đó làm tiêu chí để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Nhận rõ vai trò đặc biệt quan trọng của các tổ chức đảng trong xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn coi trọng kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, coi trọng công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn đã triển khai đồng bộ các biện pháp, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) sát với đặc điểm địa phương, đặc thù của LLVT tỉnh; hằng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ luôn ở mức cao.

Song song với đó, công tác xây dựng lực lượng thường xuyên được quan tâm, chú trọng. Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn tổ chức duy trì nghiêm nền nếp chế độ SSCĐ, điều chỉnh, bổ sung kịp thời hệ thống văn kiện tác chiến trong khu vực phòng thủ; triển khai các phương án phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống cháy nổ, cháy rừng; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở. Tổ chức, biên chế được chú trọng theo hướng "tinh, gọn, mạnh", ưu tiên bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ. Lực lượng thường trực được tập trung xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, SSCĐ cao. Các đơn vị dự bị động viên được sắp xếp, biên chế theo phương châm “Gần, gọn địa bàn, quân đâu cán đó”. Đến nay, đã sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt 91,4%, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 67,74%. Lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) được xây dựng theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, có cơ cấu, quy mô hợp lý, chất lượng cao. Hiện nay, quân số DQTV đạt 3,28% so với tổng dân số, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 27,3%, trong đó lực lượng dân quân đạt 25,3%; tự vệ đạt 76,7%; cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn được đào tạo qua trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ngành quân sự cơ sở đạt 96%.


Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn kiểm tra thực hiện nền nếp chính quy tại Đại đội  Trinh sát 20.

Để tăng cường số lượng, chất lượng nguồn cán bộ dự bị động viên, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã chủ động tham mưu cho tỉnh đào tạo sĩ quan dự bị bằng ngân sách địa phương. Hằng năm, tổ chức kiểm tra sẵn sàng động viên, SSCĐ đối với lực lượng dự bị động viên theo kế hoạch, bảo đảm chỉ tiêu và thời gian. Để nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng chiến đấu của LLVT tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm đầu tư thời gian, cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ. Quá trình huấn luyện bảo đảm đúng phương châm sát với từng đối tượng, địa bàn; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, gắn huấn luyện với rèn luyện ngoại khóa và rèn luyện kỷ luật bộ đội. Nhờ vậy, kết quả huấn luyện hằng năm đạt tỷ lệ đạt khá, giỏi cao. Từ năm 2011 đến nay, LLVT tỉnh đã tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh; đã tham mưu chỉ đạo tổ chức 8 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; chỉ đạo các cơ sở tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp xã 25% xã, phường, thị trấn. Thông qua diễn tập đã giúp cấp uỷ, chính quyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, điều hành, xử lý các tình huống về quốc phòng - an ninh.

Tự hào với truyền thống anh hùng và kết quả đã đạt được trong suốt 74 năm qua, LLVT tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong tình hình mới, xây dựng tỉnh Bắc Kạn giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng - an ninh như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã xác định.                                               
Đại tá NGUYỄN ĐÌNH HUỲNH,
Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục