Trong các ngày 19 và 20-2, Quân khu tổ chức đoàn công tác do Đại tá Lê Xuân Thuân, Phó tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác SSCĐ và công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 tại các đơn vị: Trường Quân sự Quân khu; Lữ đoàn Công binh 575 và Lữ đoàn Xe tăng 409.


Đại tá Lê Xuân Thuân, Phó tham mưu trưởng Quân khu quán triệt nội dung kiểm tra tại Trường Quân sự Quân khu.


Đại tá Lê Xuân Thuân, Phó tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện của Trường Quân sự Quân khu.

Sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả công tác SSCĐ và công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024. Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra các nội dung: Hệ thống văn kiện, kế hoạch SSCĐ; thực hành xử trí phương án SSCĐ; hệ thống sổ sách, giáo án, bài giảng, vật chất, trang bị chuẩn bị huấn luyện; nắm tình hình tư tưởng và nhận thức nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ; công tác phối hợp, hiệp đồng với cơ quan chức năng của địa phương nắm tình hình và xử lý tình huống về ANCT, TTATXH…

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá: Các đơn vị đã tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Tư lệnh Quân khu; cán bộ, chiến sĩ nắm được chủ đề, nội dung, thời gian, mức độ huấn luyện cho các đối tượng. Tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về nhiệm vụ SSCĐ; xử lý tốt các tình huống mà đoàn kiểm tra đưa ra; nắm chắc tình hình địa bàn; xây dựng văn kiện, củng cố vật chất, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Các đơn vị tích cực củng cố chuẩn bị vật chất, bia bảng, mô hình học cụ huấn luyện, thao trường, bãi tập; thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật; cán bộ tổ chức thông qua giáo án nắm chắc được nội dung, trình tự, phương pháp thông qua. Hoạt động CTĐ, CTCT duy trì nghiêm có nền nếp, quản lý tốt tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại ở các đơn vị. Để bước vào mùa huấn luyện đạt kết quả cao, Đại tá Lê Xuân Thuân, Phó tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu các đơn vị: Tập trung khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại mà đoàn kiểm tra chỉ ra; tiếp tục chỉ đạo quán triệt các chỉ thị, nghị quyết các cấp; rà soát, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, vật chất, trang bị; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ, cứu hộ cứu nạn; xây dựng, luyện tập các phương án SSCĐ, tổ chức hội nghị hiệp đồng với địa phương các phương án, nhiệm vụ, tình huống bảo vệ cơ quan, đơn vị; chuẩn bị chu đáo mọi mặt đón nhận chiến sĩ mới về đơn vị; tăng cường công tác giáo dục nâng cao ý thức chấp hành Pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ; xếp đặt nơi ăn ở, sinh hoạt của cán bộ bảo đảm thống nhất; duy trì nghiêm các chế độ nền nếp, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn tuyệt đối.


Đại tá Lê Xuân Thuân, Phó tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra giờ lên lớp thông qua giáo án huấn luyện tại Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Công binh 575.


Đoàn công tác kiểm tra nội dung lên lớp Thông qua giáo án chuyên ngành công binh tại Lữ đoàn Công binh 575.


Đoàn công tác kiểm tra văn kiện, sổ sánh hoạt động CTĐ, CTCT tại Lữ đoàn Xe tăng 409


Kiểm tra phương án nổ máy cơ động xe tăng tại Lữ đoàn Xe tăng 409

Tin, ảnh: Vũ Hải

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục