Ngày 21-9, đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại Lữ đoàn Công binh 575 và Xưởng X79, Cục Kỹ thuật.

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác PBGDPL 9 tháng đầu năm; đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế việc quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác PBGDPL năm 2022 của các đơn vị; việc duy trì thực hiện “Mỗi tuần một điều luật”, “Ngày Pháp luật"; nền nếp, chất lượng, hiệu quả hoạt động của “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật”; công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống vi phạm, tội phạm, kỷ luật quân đội; nền nếp công tác PBGDPL và tình hình tư tưởng, kỷ luật của đơn vị; hoạt động tủ sách, ngăn sách pháp luật (số lượng, chủng loại, nền nếp hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức pháp luật); tình hình chấp hành kỷ luật và việc phối hợp với địa phương trong phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội tại đơn vị; việc triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở”; nhận thức của bộ đội về luật, văn bản quy phạm pháp luật đã được học tập, quán triệt năm 2022...


Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính uỷ Quân khu trao đổi với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 575 về việc tuyên truyền PBGDPL.

Đoàn kiểm tra đánh giá: Công tác PBGDPL đã được lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị quan tâm, chú trọng bằng việc xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình PBGDPL cụ thể theo từng tuần, tháng với phương pháp, cách thức tuyên truyền PBGDPL phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng trong đơn vị. Việc thực hiện mô hình “Mỗi tuần 1 điều luật”; “Ngày pháp luật”; hoạt động “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật” duy trì có nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Qua kiểm tra nhận thức của bộ đội về luật, văn bản quy phạm pháp luật có 85% đạt khá giỏi. Việc duy trì thực hiện tốt công tác tuyên truyền PBGDPL đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, ngăn chặn vi phạm pháp luật và kỷ luật quân đội của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Khương Quang

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục