* Ngày 6-5, đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng đầu năm 2022 tại Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3) và Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.


Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu quán triệt nội dung kiểm tra tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 3.


Kiểm tra hệ thống sổ sách tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 3.


Đoàn công tác kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn
.


Cán bộ kiểm tra bồi dưỡng nội dung cho đơn vị.

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn các cấp; duy trì có nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT, gắn sát với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Nổi bật, hệ thống sổ sách, giáo án, chương trình, kế hoạch được đăng ký, ghi chép đúng mẫu biểu, đủ nội dung, sát thực tế; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, hội họp được giữ vững; công tác tuyên truyền, giáo dục có chiều sâu; công tác cán bộ, chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ đạt chất lượng tốt; hoạt động của công tác dân vận và các tổ chức quần chúng phát huy hiệu quả thiết thực; cơ quan, đơn vị, địa bàn an toàn.

Với tinh thần kiểm tra kết hợp bồi dưỡng, chỉ ra cho cơ quan, đơn vị những điểm hạn chế, tồn tại và hướng dẫn giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn công tác yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nắm chắc tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật của quân nhân; xây dựng, củng cố đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; duy trì hoạt động CTĐ,CTCT có nền nếp sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn đơn vị, đạt hiệu quả cao; xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin và ảnh: QUỐC HẢ

* Ngày 6-5, đoàn công tác Quân khu do Đại tá Lê Văn Thơ, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2022 tại Ban CHQS thành phố Bắc Ninh và Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh.


Đại tá Lê Văn Thơ, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu quán triệt kế hoạch kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2022, đoàn công tác tiến hành kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách, bài giảng chính trị, các kế hoạch, hướng dẫn, chương trình, giáo dục chính trị, các mặt hoạt động công tác tuyên truyền, cán bộ, chính sách, dân vận, công tác quần chúng, hệ thống thiết chế văn hóa ở đơn vị…


 Đại tá Lê Văn Thơ, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu kiểm tra văn kiện, sổ sách CTĐ, CTCT tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá thời gian qua các đơn vị đã có nhiều chủ trương, giải pháp tạo chuyển biến tiến bộ rõ nét trong hoạt động CTĐ, CTCT, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện hoạt động CTĐ, CTCT. Hoạt động CTĐ, CTCT của các đơn vị được tiến hành có nền nếp, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hệ thống sổ sách, giáo án, chương trình, kế hoạch được đăng ký, ghi chép đúng mẫu biểu, đủ nội dung, sát thực tế…


Đoàn công tác kiểm tra văn kiện, sổ sách CTĐ, CTCT tại Ban CHQS thành phố Bắc Ninh.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Lê Văn Thơ, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu ghi nhận các đơn vị thời gian qua đã quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết, sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên ở tất cả các mặt hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm. Đồng chí Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu thời gian tới: Các đơn vị tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về các mặt hoạt động CTĐ, CTCT; duy trì nghiêm túc các chế độ nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT bảo đảm thường xuyên, thực chất, hiệu quả; chủ động bám nắm cấp trên phối hợp thực hiện tốt các văn kiện CTĐ, CTCT phục vụ diễn tập KVPT tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ phối hợp tham gia bảo đảm an toàn các môn thi đấu tại SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn tỉnh; các đơn vị sớm có kế hoạch khắc phục những mặt hạn chế mà đoàn kiểm tra chỉ ra…

Tin và ảnh: Vũ Hải

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục