Trong 2 ngày 13 và 14-11, Đoàn công tác Quân khu do Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2023 tại Tiểu đoàn Đặc công 20 (Bộ Tham mưu); Ban CHQS huyện Hà Quảng, Ban CHQS Thành phố Cao Bằng và cơ quan Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.


Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu quán triệt nội dung kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

Qua kiểm tra hệ thống kế hoạch, văn kiện, sổ sách hoạt động CTĐ, CTCT tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra đánh giá, năm 2023 các đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT nổi bật như: Các đơn vị đã xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch, văn kiện CTĐ, CTCT; số sách hoạt động CTĐ, CTCT đầy đủ, đăng ký thống kê, ghi chép đúng hướng dẫn. Duy trì có nền nếp hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT. Quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết theo đúng hướng dẫn của trên. Tổ chức học tập chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng đảm bảo đúng đủ nội dung, thời gian, quân số; giáo án, bài giảng. Công tác xây dựng chi bộ 4 tốt, 3 không" đạt kết quá tốt. Quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, không có cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật, kỷ luật; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở… góp phần xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mục, tiêu biểu”. Tại các đơn vị kiểm tra đoàn công tác cũng chỉ ra một số điểm còn tồn tại yêu cầu các đơn vị cần sớm khắc phục trong thời gian tới.


Đoàn công tác kiểm tra tại Tiểu đoàn Đặc công 20 - Bộ Tham mưu Quân khu.


Kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu kết luận kiểm tra tại các đơn vị, Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận, biểu dương kết quả hoạt động CTĐ, CTCT năm 2023 các đơn vị đã đạt được; đồng thời yêu cầu thời gian tới các đơn vị: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên, cụ thể hóa sát với thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị. Tăng cường các biện pháp nắm, quản lý, giải quyết tình hình tư tưởng bộ đội; xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh; không để cán bộ, chiến sĩ vi phạm tệ nạn xã hội, pháp luật, kỷ luật bảo đảm an toàn giao thông nhất là trong giai đoạn cuối năm và Tết Nguyên đán. Thực hiện tốt Đề án 1371 về "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027". Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị và nhân dân về các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội, địa phương. Thường xuyên phối hợp với địa phương nắm chắc tình hình đơn vị, địa bàn; tăng cường công tác quản lý chính trị nội bộ, quản lý duy trì kỷ luật; xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn.

Tin, ảnh: Vũ Hải

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục