Trong hai ngày 9 và 10-5, đoàn công tác Quân khu do Đại tá Lê Văn Thơ, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng đầu năm 2022 tại Ban CHQS huyện Yên Phong (Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh); Kho K23 (Cục Kỹ thuật); Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346); Lữ đoàn 382.

Sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm 2022 tại các đơn vị, đoàn công tác tiến hành kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách, bài giảng chính trị, các kế hoạch, hướng dẫn, chương trình, giáo dục chính trị, các mặt công tác tuyên truyền, cán bộ, chính sách, dân vận, công tác quần chúng, hệ thống thiết chế văn hóa ở đơn vị…


Đại tá Lê Văn Thơ, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu quán triệt kiểm tra tại Trung đoàn 246, Sư đoàn 346.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá thời gian qua các đơn vị đã có nhiều chủ trương, giải pháp tạo chuyển biến tiến bộ rõ nét trong hoạt động CTĐ, CTCT, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện hoạt động CTĐ, CTCT. Hoạt động CTĐ, CTCT của các đơn vị được tiến hành có nền nếp, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hệ thống sổ sách, giáo án, chương trình, kế hoạch được đăng ký, ghi chép đúng mẫu biểu, đủ nội dung, sát thực tế…


Đại tá Lê Văn Thơ, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu kiểm tra sổ sách CTĐ, CTCT tại Ban CHQS huyện Yên Phong (Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh).


Đoàn công tác kiểm tra hoạt động giáo dục chính trị tại Kho K23, Cục kỹ thuật.


Đoàn công tác kiểm tra nhận thức đối với sĩ quan, QNCN, chiến sĩ tại Lữ đoàn Pháo binh 382.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Lê Văn Thơ, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu ghi nhận các đơn vị thời gian qua đã quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết, sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên ở tất cả các mặt hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm. Đồng chí Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu thời gian tới: Các đơn vị tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về các mặt hoạt động CTĐ, CTCT, bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị; duy trì thường xuyên, nền nếp các chế độ hoạt động CTĐ, CTCT theo đúng quy định bảo đảm thực chất, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ nhất là trong huấn luyện, diễn tập; thường xuyên rà soát nắm chắc tình hình chính trị nội bộ; tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, mối quan hệ quân nhân, đặc biệt là chiến sĩ mới; chuẩn bị tốt mọi mặt thi bí thư chi bộ, đại hội chi bộ; thường xuyên nắm chắc tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn, kịp thời xử trí các tình huống không để bị động bất ngờ; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, thống nhất, bổ sung hoàn thiện văn bản sổ sách; các đơn vị sớm có kế hoạch khắc phục những mặt hạn chế mà đoàn kiểm tra chỉ ra…

Tin và ảnh: Hải Biên

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục