Trong 2 ngày 22 và 23-6, Quân khu tổ chức các đoàn công tác kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm tại các đơn vị LLVT Quân khu.

Đoàn công tác do Đại tá Đỗ Đại Phong, Phó tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tại các đơn vị: Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn; Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346); Lữ đoàn Phòng không 210. Đoàn công tác do Đại tá Hoàng Văn Năm, Phó tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn, kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn; Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3); Lữ đoàn Xe tăng 409.


Đại tá Hoàng Văn Năm, Phó tham mưu trưởng Quân khu quán triệt nội dung, yêu cầu kiểm tra tại Trung đoàn 141 Sư đoàn 3.


Đại tá Đỗ Đại Phong, Phó tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra huấn luyện chiến thuật tại Trung đoàn 246, Sư đoàn 346.

Tại các đơn vị, đoàn công tác kiểm tra các nội dung: Công tác xây dựng lực lượng; công tác SSCĐ, tham mưu huấn luyện; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; chiến thuật binh chủng hợp thành; điều lệnh, xây dựng chỉnh quy, quản lý kỷ luật, thể lực và các chuyên ngành binh chủng; công tác đảng, công tác chính trị; công tác bảo đảm và huấn luyện hậu cần, kỹ thuật... đoàn kiểm tra ghi nhận các đơn vị duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, tổ chức biên chế đúng quy định; tổ chức huấn luyện toàn diện cho các đối tượng, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình và kế hoạch được phê duyệt; công tác xây dựng nền nếp chính quy và duy trì kỷ luật đạt kết quả tốt. Sĩ quan, QNCN, chiến sĩ có nhận thức khá về điều lệnh quản lý bộ đội và các văn bản của Bộ Quốc phòng, Quân khu. Hoạt động CTĐ, CTCT được chú trọng và tiến hành có nền nếp; công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn công tác cũng chỉ ra những hạn chế đề nghị đơn vị kịp thời khắc phục. Đoàn công tác yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, tích cực luyện tập các phương án, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng kế hoạch, nội dung, thời gian quy định, chú trọng công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; kịp thời nắm bắt và giải quyết tư tưởng bộ đội; tiến hành hiệu quả các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; tích cực đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, nâng cao chất lượng công tác chế biến, đảm bảo chất lượng bữa ăn, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và phòng, chống dịch bệnh. Xây dựng các phương án bảo đảm an toàn kho, trạm mùa mưa, bão, thời tiết nắng nóng; duy trì huấn luyện và bảo đảm VKTBKT cho các nhiệm vụ.


Kiểm tra kết quả bắn súng K54 bài 1 đối với sĩ quan thuộc Trung đoàn 246, Sư đoàn 346.


 Kiểm tra điều lệnh, lễ tiết tác phong đối với nữ quân nhân Bộ CHQSS tỉnh Bắc Kạn.


Kiểm tra kết quả bắn súng K54 bài 1 đối với sĩ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.


Kiểm tra chào cờ, duyệt đội ngũ tại Lữ đoàn phòng không 210.


Kiểm tra công tác huấn luyện, SSCĐ tại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn phòng không 210.


Bộ đội Trung đoàn 141 Sư đoàn 3 thực hành nội dung mắc tăng võng.


Kiểm tra công tác bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật tại Trung đoàn 141, Sư đoàn 3.


Kiểm tra bắn súng ngắn K54 cán bộ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.


Kiểm tra thể lực nữ quân nhân Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn.


Kiểm tra nhận thức chuyên ngành xe tăng tại Lữ đoàn 409.


Kiểm tra tình trạng hoạt động của xe tăng.

Thực hiện: BÙI HIỆP, QUỐC HẢ

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục