Chiều 12-7, Đảng ủy Quân khu tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho gần 200 cán bộ chủ chốt khối cơ quan Quân khu và một số đơn vị trực thuộc.


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 1 thông báo nhanh kết quả của Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII).

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu  thông tin nhanh nội dung, chương trình làm việc và kết quả của Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII) sau 4 ngày làm việc, khẳng định các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 3 đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo. Đồng thời nhấn mạnh, làm rõ thêm một số nội dung trong các báo cáo, kết luận của Trung ương tại hội nghị lần này, nhất là về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021-2025; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; quy định thi hành Điều lệ Đảng và quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19..., liên hệ với kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quân khu, công tác phối hợp phòng, chống dịch của LLVT Quân khu và các địa phương trên địa bàn Quân khu thời gian qua, một số nhiệm vụ quan trọng cần tập trung thực hiện thời gian tới.


Các đại biểu dự hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Hồng Thái yêu cầu, sau hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên về kết quả Hội nghị Trung ương 3, nêu cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì trong lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này. Thống nhất tư tưởng, nhận thức và hành động, vận dụng sáng tạo vào lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo.


Quang cảnh hội nghị.

Tin và ảnh: MẠNH QUỲNH
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục