Trong 2 ngày 26 và 27-9, Sư đoàn 3 chỉ đạo các đại đội và đầu mối tương đương trong toàn Sư đoàn tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật tại đơn vị hiện nay”.

Nội dung tọa đàm tập trung vào các vấn đề như: Vai trò, trách nhiệm của các chủ thể nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật ở đơn vị cơ sở; chất lượng thực hiện Quy chế công tác quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong Quân đội nhân dân Việt Nam; việc gắn công tác quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật với thực hiện các mô hình “Tổ 3 người cùng tiến”, “Chuyện ở đại đội” và thực hiện “3 đề cao, 5 chống” trong phong trào thi đua quyết thắng; thực trạng tiến hành các nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật ở đơn vị trong những năm qua; vận dụng các tài liệu của Tổng cục Chính trị về quản lý, giải quyết tình huống tư tưởng sát với thực tiễn đơn vị; những khó khăn của cán bộ tiểu đội, trung đội, đại đội trong quản lý tư tưởng và duy trì kỷ luật, đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong đơn vị nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật, kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật; góp phần xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: Nguyễn Hòa

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục