Sáng 30-7, Sư đoàn 3 tổ chức sơ kết thực hiện các mô hình cụ thể hóa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: “Chuyện tốt ở đại đội”, “Lá thư từ Sư đoàn 3 - Sao Vàng”, “Tổ 3 người cùng tiến”.


Đại tá La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 3 chủ trì hội nghị.

Thực hiện mô hình “Chuyện tốt ở đại đội”, đến thời điểm hiện nay, Sư đoàn 3 đã ghi nhận, phản ánh, tuyên truyền, nhân rộng hơn 131.200 câu chuyện về người tốt, việc tốt ở cấp tiểu đội, hơn 45.500 câu chuyện ở cấp trung đội, gần 21.000 câu chuyện ở cấp đại đội, hơn 3.300 câu chuyện ở cấp tiểu đoàn. Với mô hình “Lá thư từ Sư đoàn 3 - Sao Vàng”, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Sư đoàn đã viết 8.190 lá thư, cùng số tiền tiết kiệm phụ cấp gửi về gia đình gần 2 tỷ đồng. Thực hiện mô hình “Tổ 3 người cùng tiến”, có tổng cộng hơn 1.700 tổ được lập để các chiến sĩ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Từ đó, nhiều tấm gương tiêu biểu về gương người tốt, việc tốt được tuyên truyền, nhân rộng, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong tập thể quân nhân; nhận thức, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao; kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực; nền nếp, chế độ chính quy, kỷ luật quân đội được giữ vững; môi trường văn hóa của cơ quan, đơn vị không chỉ được chú trọng về cảnh quan doanh trại mà còn chú trọng cả về đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình trong Sư đoàn, Đại tá La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 3 yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện các mô hình theo đúng hướng dẫn, quy định. Thường xuyên giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ trong các cơ quan đơn vị nắm chắc mục đích, ý nghĩa, phương pháp thực hiện các mô hình. Từ đó xây dựng được phong trào rộng khắp, lan tỏa được những giá trị tốt đẹp trong thực hiện các mô hình đến mọi cán bộ, chiến sĩ”.

Tin và ảnh: Nguyễn Hòa

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục