Chiều 26-7, Đảng ủy Sư đoàn 3 tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


Đại tá La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 3 thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII).

Tại hội nghị, Đại tá La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 3 đã thông tin đến đội ngũ cán bộ, đảng viên những nội dung chính về kết quả Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương đã phát huy tốt tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu tham dự hội nghị đã dành nhiều tâm huyết, đóng góp nhiều ý kiến giá trị, giải quyết nhiều nội dung quan trọng, hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu đề ra. Chương trình Hội nghị Trung ương lần này bao gồm nhiều vấn đề rất cơ bản và hệ trọng, liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong nhiệm kỳ khóa XIII, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.


Quang cảnh hội nghị.

Với ý nghĩa đó, lãnh đạo Sư đoàn 3 đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XIII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của từng cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trần Như Khánh
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục