Ngày 7-4, Sư đoàn 3 đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm huấn luyện tháng đầu và công tác tuyển quân năm 2021. Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.

Sơ kết qua một tháng huấn luyện, báo cáo tại hội nghị và các ý kiến tham luận thống nhất nhận định: Công tác tuyển quân diễn ra theo kế hoạch; tổ chức tiếp nhận hơn 3.100 công dân nhập ngũ đúng quy trình, quy định và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên. Triển khai cho các đối tượng đúng kế hoạch, sát với thực tiễn, bằng nhiều biện pháp cụ thể và có hiệu quả thiết thực; tổ chức huấn luyện đồng bộ theo kế hoạch trên các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức cho bộ đội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trên thao trường, bãi tập với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng; đẩy mạnh thực hiện nội dung, giải pháp “3 đề cao, 5 chống”; mô hình “chuyện tốt ở đại đội”; “tổ 3 người cùng tiến”, “lá thư từ Sư đoàn 3 Sao vàng”, kết hợp nhân rộng điển hình tiên tiến trong đơn vị… bảo đảm ý nghĩa thiết thực, mang tính giáo dục cao, qua đó góp phần xây dựng tình đoàn kết gắn bó, tạo động lực, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ tích cực, hăng hái tham gia huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe của bộ đội; phòng ngừa dịch bệnh, vệ sinh công cộng, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; duy trì tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 98,6%. Kết quả tháng đầu huấn luyện qua kiểm tra các nội dung, khoa mục đều đạt khá, xây dựng nền nếp chính quy chuyển biến tiến bộ từng bước vững chắc…

Bên cạnh những mặt mạnh, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều vấn đề hạn chế, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ như: Công tác giáo dục, quán triệt nhiệm vụ của một số đơn vị chưa cụ thể; phương pháp duy trì luyện tập của đội ngũ tiểu đội trưởng, trung đội trưởng còn chưa linh hoạt; việc thực hiện chính quy trong huấn luyện còn nhiều hạn chế.


Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để khắc phục những điểm còn tồn tại, Sư đoàn 3 đã xác định 5 nội dung biện pháp, trong đó tập trung quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Tăng cường công tác kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức xây dựng kế hoạch, quản lý, điều hành huấn luyện chặt chẽ, bảo đảm nội dung, thời gian và quân số; kịp thời rút kinh nghiệm những mặt hạn chế để nâng cao chất lượng huấn luyện. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, giáo dục pháp luật, thực hiện tốt hoạt động CTĐ,CTCT tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn sư đoàn.


Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu trao danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực tiêu biểu" cho Sư đoàn 3 và trao cờ đơn vị huấn luyện giỏi cho Trung đoàn 2 và Trung đoàn 141.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu đã ghi nhận, biểu dương thành tích trong công tác chuẩn bị và huấn luyện của đơn vị; đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Tăng cường xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu đạt tiêu chuẩn Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin và ảnh: NGỌC ANH
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục