Trong 2 ngày 12 và 13-9, Sư đoàn 346 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QPAN) cho gần 60 cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn.

Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được nghiên cứu các chuyên đề như: Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, đảo Việt Nam trong tình hình mới...


Đại tá Nguyễn Cao Khánh, Phó chính ủy Sư đoàn trao giấy chứng nhận cho các học viên đạt kết quả cao.

Qua học tập các chuyên đề, đã bồi dưỡng cho mỗi học viên nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ QPAN; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trên cơ sở đó vận dụng vào chức trách, nhiệm vụ công tác của mình góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên đạt khá và giỏi, được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.

TRẦN TUYÊN

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục