Thời gian qua, công tác giáo dục, quản lý, bảo đảm an toàn cho đơn vị, ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội đã được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chính quyền, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức của quân nhân trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu cơ bản ổn định, đại đa số cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.


Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 đọc sách báo trong giờ nghỉ.

Tuy nhiên, gần đây một số đơn vị vẫn để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng như: Quân nhân tham gia đánh bạc, đánh lô đề (Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn và Đoàn KT-QP 338); quân nhân sử dụng trái phép chất ma tuý (Bệnh viện Quân y 91, Cục Hậu cần); quân nhân đào ngũ (Sư đoàn 3), vay nợ lãi không có khả năng thanh toán; có vụ việc nhiều quân nhân tham gia, cá biệt có quân nhân là sĩ quan, là chỉ huy, quản lý đơn vị… Những vụ việc trên đã để lại những hệ lụy, tác động tiêu cực đến tâm lý, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị, gia đình và dư luận xã hội trên địa bàn; gây ảnh hưởng xấu đến bản chất, truyền thống, uy tín của quân đội và hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo kẽ hở để các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động, chống phá.

Các vụ việc xảy ra có nguyên nhân khách quan, chủ quan, song nguyên nhân chủ quan là chính. Trước hết là do một số cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống vi phạm pháp luật, kỷ luật; chưa có biện pháp đột phá để ngăn chặn, chấm dứt các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng; chưa phát huy tốt vai trò và huy động mọi lực lượng tham gia. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao; nội dung, hình thức, phương pháp còn đơn điệu; công tác quản lý nắm tư tưởng, mối quan hệ xã hội của quân nhân thuộc quyền chưa chặt chẽ, toàn diện; việc nắm và phát hiện những biểu hiện hành vi vi phạm của quân nhân, tiến hành các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa chưa kịp thời; xử lý vi phạm chưa kiên quyết, còn giấu giếm vụ việc (Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn). Một số cán bộ, chiến sĩ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội yếu kém, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.

Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, quản lý, ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội trong LLVT Quân khu; ngày 7-3, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã có văn bản yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, đội ngũ cán bộ các cấp tập trung thực hiện một số nội dung đó là:

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ các cấp trong phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Quân khu về công tác giáo dục, quản lý, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn; trọng tâm là Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 26-1-2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội trong LLVT Quân khu; Chỉ thị số 547/CT-QK ngày 7-3-2022 của BTL Quân khu về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu; Chỉ thị số 01/CT-QK ngày 1-1-2023 của Tư lệnh Quân khu về việc tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục bộ đội chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và bảo đảm an toàn trong LLVT Quân khu. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp; chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ.


Chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 chơi bóng chuyền trong ngày nghỉ.

Tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp làm chuyển biến vững chắc về tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, năng lực của cán bộ chủ trì các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý bộ đội. Tăng cường hoạt động của “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật” các cơ quan, đơn vị trong phổ biến, tư vấn, trợ giúp về tâm lý, pháp luật, kinh nghiệm và phương pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh về tư tưởng, kỷ luật. Đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì; xây dựng tập thể quân nhân đoàn kết, tôn trọng, tin cậy, thương yêu, gắn bó, chia sẻ, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thường xuyên soát xét, nắm chắc chất lượng chính trị của các đối tượng; chú trọng các bộ phận trọng yếu, cơ mật, chiến sĩ mới, lực lượng trực SSCĐ, thi công các công trình quân sự, các tổ, trạm lẻ xa đơn vị, quân nhân có điều kiện, hoàn cảnh gia đình khó khăn, có mối quan hệ xã hội phức tạp, tư tưởng không ổn định, nợ nần nhiều, chủ động có biện pháp giải quyết kịp thời và triệt để, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng. 

Đơn vị xảy ra vụ việc cần nghiêm túc kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là cán bộ chủ trì trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện bộ đội; chỉ huy các cấp, trước hết là người chủ trì, đứng đầu phải chịu trách nhiệm liên đới khi cơ quan, đơn vị xảy ra vụ việc nghiêm trọng theo Thông tư số 16/2022/TT-BQP ngày 21-2-2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các cơ quan chức năng: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu, Thanh tra quốc phòng, Phòng Tuyên huấn, Quân huấn, Bảo vệ an ninh, Điều tra hình sự tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của các đơn vị. Các lực lượng tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng lợi dụng các vụ việc xảy ra trong các cơ quan, đơn vị để bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước, quân đội; pha loãng thông tin không chính xác, không để ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với gia đình và địa phương trong quản lý, giáo dục quân nhân, nhất là khi nghỉ phép, nghỉ tranh thủ tại gia đình, địa phương. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhu cầu chính đáng của bộ đội. Phát huy vai trò các tổ chức, lực lượng, hệ thống thiết chế văn hoá trong giáo dục, quản lý, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho bộ đội.

Tăng cường công tác giáo dục, quản lý, ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng trong LLVT Quân khu là việc làm thường xuyên, liên tục; các cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm cũng là góp phần xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

THU HIỀN

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục