Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu

Quân khu 1 nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn triển khai toàn diện các mặt công tác quân sự, quốc phòng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 trong diễn tập năm 2023.    Ảnh: Quốc Hả

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu thường xuyên quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát thực tế, đối tượng, phù hợp từng đơn vị, địa bàn. Kết hợp chặt chẽ huấn luyện với rèn luyện bộ đội, xây dựng nền nếp chính quy, duy trì chấp hành nghiêm kỷ luật. Phối hợp với các lực lượng tích cực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, phòng thủ dân sự, ứng phó linh hoạt, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống thiên tai, sự cố thảm họa, cháy rừng… được cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. 

Bộ tư lệnh Quân khu chỉ đạo diễn tập CH-CQ 1 bên 2 cấp các đơn vị; diễn tập đối kháng, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật, diễn tập binh chủng, ngành ở các cấp đều đạt khá, giỏi, an toàn tuyệt đối; Sư đoàn 3, Sư đoàn 346 diễn tập có một phần thực binh bắn đạn thật, hiệp đồng quân chủng, binh chủng của Bộ và Quân khu. Lữ đoàn Công binh 575 tham gia diễn tập bảo đảm vượt sông cho Quân khu 3 diễn tập PT-23, kết quả tốt. Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm VKTB và an toàn cho diễn tập ĐT-23 của Quân đoàn 12 theo kế hoạch Bộ giao. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra huấn luyện các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 76,5% khá, giỏi trở lên, qua kiểm tra của Bộ, Quân khu và chỉ huy các cấp 100% đều đạt khá và giỏi; hội thi, hội thao ở đơn vị, cấp quân khu và toàn quân, đạt kết quả tốt; công tác tuyển sinh quân sự, xét tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội năm 2023 đúng đối tượng, bảo đảm chất lượng. Các đơn vị thi công các công trình trường bắn, thao trường huấn luyện bảo đảm tiến độ, chất lượng tốt.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt nghiêm chỉ thị, quy định của Bộ và Quân khu, nhất là Chỉ thị số 01/CT-QK ngày 1-1-2023 của Quân khu về tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục bộ đội chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn trong LLVT Quân khu. Chỉ đạo 4 đơn vị: Cục Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, Sư đoàn 3 và Lữ đoàn 409 xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; qua kiểm tra, phúc tra của Quân khu, cơ quan, đơn vị làm điểm có nhiều tiêu chuẩn đạt kết quả tốt. 

Quân khu thường xuyên bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, nhiệm vụ đột xuất. Các đơn vị LLVT Quân khu tích cực phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác tăng gia, sản xuất, chăm sóc, bảo đảm tốt đời sống, sức khỏe cho bộ đội; tích cực triển khai xây dựng các công trình phục vụ nơi ăn, ở, làm việc cho cán bộ, chiến sĩ ngày càng khang trang, bảo đảm doanh trại “chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp". 

Thực hiện chức năng “Đội quân công tác”, LLVT Quân khu luôn chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thường xuyên cảnh giác, đấu tranh kiên quyết và hiệu quả với các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp, truyền đạo trái pháp luật, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương; ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu, góp phần tích cực vào sự ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn. Những năm qua, Quân khu đã đưa hàng trăm lượt đại đội, tổ công tác, hàng chục vạn lượt cán bộ, chiến sĩ, kết hợp với triển khai thực hiện nhiều dự án của các Đoàn kinh tế-quốc phòng đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn để giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo; tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố QPAN vững chắc; tham gia xây dựng, củng cố các công trình dân sinh; thực hiện có hiệu quả phong trào “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời, phối hợp triển khai thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội; tích cực hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Qua đó, góp phần củng cố, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tăng cường đoàn kết quân dân, tô thắm thêm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Hiện nay, trước bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục có chuyển biến nhanh, diễn biến phức tạp, khó dự báo.Tình hình đó đặt ra cho LLVT Quân khu những yêu cầu về bảo vệ Tổ quốc cao hơn, nặng nề hơn. Để đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu xác định:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đặc biệt là quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tăng cường củng cố, xây dựng KVPT, các khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương ngày càng có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Nâng cao khả năng tác chiến của các lực lượng trong KVPT theo hướng "cơ bản, thiết thực, phù hợp, từng bước vững chắc", thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QPĐP. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Tổ chức tốt phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng Đảng; luôn chủ động, nhạy bén trong phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình" và thủ đoạn "phi chính trị hoá" Quân đội của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, quan điểm, nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương xây dựng Quân đội “Tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại”, ổn định tổ chức biên chế ở các cơ quan, đơn vị sáp nhập và tổ chức lại, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ theo hướng sát thực tế chiến đấu, tác chiến hiệu quả trong điều kiện chiến tranh hiện đại, đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện bộ đội về thể lực, sức cơ động, ý thức tổ chức kỷ luật và thực hiện nền nếp chính quy; bảo đảm cho LLVT Quân khu luôn có tinh thần dám đánh, biết đánh và đánh thắng trong mọi tình huống.

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan quân sự địa phương chủ động tham mưu và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; không ngừng tăng cường tiềm lực KVPT, xây dựng KVPT toàn diện, vững chắc, có chiều sâu. Đặc biệt, coi trọng xây dựng “thế trận lòng dân”, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; bảo đảm cho địa bàn Quân khu luôn ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục