Trong 2 ngày 28 và 29-9, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022.

Với đề mục: “Chuyển LLVT thành phố vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”, cuộc diễn tập được tổ chức ở cấp thành phố và 4 phường, qua 3 giai đoạn: Chuyển LLVT vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Nổi bật trong diễn tập là các nội dung như: Vận hành cơ chế lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái thời chiến; thực hành xử trí tình huống A2, huy động dân quân thời chiến và nội dung tổ chức lực lượng thực binh đề mục “Đại đội bộ binh đánh địch đổ bộ đường không”.


Dân quân phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên trong diễn tập mở rộng lực lượng dân quân thời chiến.


Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm dự bị động viên Ban CHQS thành phố Phổ Yên thực binh bắn chiến đấu trong diễn tập.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Thái Nguyên, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên năm 2022 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Kết quả diễn tập phản ánh tiềm lực khu vực phòng thủ, chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT thành phố Thái Nguyên; làm cơ sở để thành phố Phổ Yên tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực, thế trận phòng thủ, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.Các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phổ Yên 2022 được khen thưởng.

Tại hội nghị bế mạc diễn tập, UBND thành phố Phổ Yên đã tặng giấy khen cho 22 tập thể và 19 cá nhân cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022.

Tin, ảnh: Đức Thúy

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục