Chiều 11-10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khoá XIII bằng hình thức trực tuyến tới hơn 2.700 điểm cầu trong cả nước, với trên 77.000 đại biểu tham dự. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Quân khu, Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Trong toàn Quân khu có 8 điểm cầu, gồm: Bộ tư lệnh Quân khu; Sư đoàn 3 và Bộ CHQS 6 tỉnh trên địa bàn.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ tư lệnh Quân khu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, hội nghị lần thứ tư đã thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ tư lệnh Quân khu.

Định hướng trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tập trung tuyên truyền ý nghĩa, vai trò của hội nghị. Nhất là bám sát ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc và bế mạc Hội nghị. Trong đó nhấn mạnh, những nội dung, điểm mới được được BCH Trung ương đưa ra xem xét, quyết định tại hội nghị này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo sự lan tỏa rộng khắp, thống nhất từ ý chí đến hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu với đội ngũ cán bộ Quân khu.

Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu yêu cầu, sau hội nghị, từng cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình để tự giác gương mẫu thực hiện trên từng cương vị công tác. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nghiêm túc kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII tới 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, giáo dục cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập…Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Tin và ảnh: GIANG NAM

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục