Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật ngày: 29/06/2020 08:44 (GMT +7)

Sáng 29-6, Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025. Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chủ trì hội nghị.


Thiếu tướng Nguyễn Đình Long, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chủ trì hội nghị.

Qua báo cáo tổng kết và các ý kiến đóng góp, hội nghị thống nhất đánh giá: nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Chính trị Quân khu đã quán triệt, thực hiện đúng quy định Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định và hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. So với nhiệm kỳ trước, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, đã có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên. Trong 5 năm, toàn Đảng bộ Cục Chính trị kiểm tra được 14 lượt tổ chức đảng (tăng 0,21% so với nhiệm kỳ trước); thực hiện giám sát theo chuyên đề 18 tổ chức đảng (tăng 0,33%); giám sát 466 đảng viên; kiểm tra 430 đảng viên, trong đó có 380 cán bộ và 38 cấp ủy viên…Nội dung kiểm tra tổ chức đảng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng… kiểm tra đảng viên về lập trường quan điểm, chấp hành nghị quyết, quy định của Đảng, thực hiện chức trách nhiệm vụ và phẩm chất đạo đức, lối sống. Tăng cường kiểm tra những tổ chức đảng lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ thấp, những nơi dễ phát sinh vi phạm. Thông qua kiểm tra đã nghiêm túc chỉ ra những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; quy rõ trách nhiệm, đề xuất kiến nghị biện pháp khắc phục của cấp ủy, chỉ huy các cấp, đồng thời kiên quyết xem xét những trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý…qua đó đã góp phần giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ và UBKT các cấp; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và giám sát theo quan điểm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; gắn kiểm tra, giám sát cấp ủy với cán bộ chủ trì và việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Ban Thường vụ Quân ủy TW. Chủ động nắm tình hình, phát hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét giải quyết kịp thời, dứt điểm vụ việc vi phạm kỷ luật, đơn thư tố cáo, khiếu nại đúng nguyên tắc, quy định, thẩm quyền.

Tin và ảnh: NGỌC ANH
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục