Sáng 3/12, tại Trường Quân sự Quân khu, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên phối hợp với đơn vị tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị cho 71 học viên hệ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.

Trong thời gian đào tạo (từ 26/2 đến 3/12/2021), các học viên đã được trang bị những kiến thức trong chương trình trung cấp lý luận hành chính do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quy định. Gồm những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước pháp luật XHCN và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể ở cơ sở...

Qua đó, giúp học viên nắm được một cách hệ thống, cơ bản những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm tiền đề cho việc tiếp thu những phần học, môn học mang tính kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, công tác vận động quần chúng trong cấp học tiếp theo.

Kết quả, 100% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp. Trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 94,3%; có 3 học viên giỏi toàn diện (đạt 4,2%).


Đồng chí Phạm Minh Chuyên, Phó hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh Thái Nguyên và đại tá Đào Văn Minh, Phó hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu trao bằng tốt nghiệp cho học viên

MẠNH THƯỜNG

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục