KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH HẬU CẦN LLVT QUÂN KHU (28-11-1946/28-11-2022) Xây dựng Ngành Hậu cần Quân khu vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
Cập nhật ngày: 27/11/2022 16:12 (GMT +7)

Cách đây 76 năm, ngày 28-11-1946, Phòng Quân nhu - Tài chính Chiến khu 1 được thành lập, đánh dấu sự hình thành của Ngành Hậu cần Quân khu 1 và ngày 28 -11 hằng năm trở thành ngày truyền thống của Ngành Hậu cần LLVT Quân khu. Trải qua 76 năm xây dựng và trưởng thành, với hơn một nửa thời gian được tôi luyện trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ngành Hậu cần Quân khu đã phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, công sức, bảo đảm kịp thời mọi mặt hậu cần cho LLVT Quân khu sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu và đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên.  Ảnh: Đức Yên

Bước vào thời kỳ mới, quán triệt đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là yêu cầu xây dựng quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Cục Hậu cần luôn chủ động tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất.
Hiện nay, Ngành Hậu cần Quân khu đã hoàn chỉnh nâng cấp một bước hệ thống văn kiện hậu cần cho các nhiệm vụ; hoàn thiện mô hình hậu cần LLVT địa phương 3 cấp; mô hình hậu cần trong khu vực phòng thủ, trở thành điển hình của toàn quân. Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Hậu cần, Cục Hậu cần Quân khu đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh tổ chức đổi mới các nội dung thực binh về bảo đảm hậu cần trong diễn tập KVPT tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh năm 2022, qua kiểm tra, tham quan được thủ trưởng Tổng cục Hậu cần và đoàn công tác Học viện Hậu cần đánh giá cao.

 


Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu dự hội nghị Đảng ủy Cục Hậu cần tổng kết thực hiện Nghị quyết Quân ủy Trung ương. Ảnh: Đức Yên

Những năm gần đây, trước tác động của đại dịch Covid-19 cũng như các loại dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, Ngành Hậu cần Quân khu đã đẩy mạnh tăng gia sản xuất (TGSX), xây dựng các khu TGSX tập trung cấp trung, lữ, sư đoàn; duy trì có hiệu quả mô hình TGSX gắn với bếp ăn theo mô hình VAC; tập trung nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội từ tuyến cơ sở. Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn, Cục Hậu cần đã tham mưu với Bộ tư lệnh Quân khu chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt; tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân chặt chẽ; phát huy mạnh mẽ phương châm “4 tại chỗ”, huy động mọi nguồn lực để phòng, chống dịch hiệu quả. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, Quân khu đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, trong đó có hàng trăm lượt cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành hậu cần cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị tham gia chống dịch tại các tỉnh, thành phố, nhất là tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao; trong đó 2 tập thể được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.


Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu và lãnh đạo Tổng cục Hậu cần tham quan nội dung thực binh bảo đảm hậu cần trong diễn tập khu vực phòng thủ. Ảnh: Văn Khương

Ngành Hậu cần Quân khu đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” trong toàn Quân khu. Đến nay, toàn Quân khu đã xóa hết nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng; bảo đảm đầy đủ, kịp thời từng bước đồng bộ doanh cụ, dụng cụ, điện, nước sinh hoạt theo đúng tiêu chuẩn quy định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội. Trong điều kiện kinh phí còn hạn chế, Cục Hậu cần đã tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự các tỉnh tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động hàng trăm tỷ đồng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác để xây dựng hậu cần KVPT, xây dựng doanh trại cơ quan quân sự đồng bộ, “chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”.


Đại tá Nguyễn Trung Hiệp, Phó chủ nhiệm Hậu cần Quân khu phúc tra “Doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” tại Ban CHQS huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.  Ảnh: Đức Yên

Để xây dựng Ngành Hậu cần Quân khu vững mạnh, Cục Hậu cần Quân khu thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành hậu cần các cấp cả về số lượng, chất lượng, có tinh thần trách nhiệm cao, trình độ năng lực, phương pháp tác phong công tác đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao đối với công tác quân y, Cục Hậu cần đã tham mưu với Thường vụ Đảng ủy Quân khu ban hành Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 27-2-2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật ngành y trong tình hình mới”, được Tổng cục Hậu cần ghi nhận là đơn vị đầu tiên trong toàn quân có nghị quyết chuyên đề về công tác này.


Đại tá Nguyễn Hùng Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần trao giấy khen tặng các tập thể có  thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.  Ảnh: Đức Yên

Những kết quả, thành tích đạt được của Ngành Hậu cần Quân khu trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu, tô thắm truyền thống “Trung thành, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tận tâm phục vụ, cần, kiệm, liêm chính, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn” của ngành, là động lực để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ngành Hậu cần Quân khu viết tiếp những trang sử vẻ vang, lập nhiều thành tích mới.

Trong những năm tới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu có nhiều nội dung mới, yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao, nhất là thực hiện chủ trương xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần Quân khu xác định:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đảng bộ Quân khu lần thứ XV, Đảng bộ Cục Hậu cần lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29-10-2012 của Quân uỷ Trung ương “Về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo"; chỉ lệnh công tác hậu cần hằng năm của Tư lệnh Quân khu. Cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chỉ lệnh của trên thành các chương trình, kế hoạch với những mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể, sát với đặc điểm cơ quan, đơn vị.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và vai trò chỉ huy, chỉ đạo của chỉ huy các cấp đối với công tác hậu cần. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành hậu cần đúng, đủ theo biên chế; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm gắn với bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, nhân viên hậu cần. Kiên quyết đấu tranh phòng ngừa và xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực trong công tác hậu cần, tạo bước chuyển biến tích cực trong chấp hành nguyên tắc, nền nếp chế độ công tác và ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.


Đại tá Trần Minh Toản, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu và Đại tá Nguyễn Văn Hát, Phó chủ nhiệm Hậu cần Quân khu trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách.  Ảnh: Chí Dũng


Phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt tổ chức thực hiện của chỉ huy và cơ quan hậu cần các cấp đối với công tác hậu cần; chủ động đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị về chủ trương, biện pháp bảo đảm hậu cần trong từng nhiệm vụ. Tập trung làm chuyển biến toàn diện công tác xây dựng chính quy ngành, đột phá vào đổi mới tư duy, cải cách hành chính, nền nếp chế độ và phương pháp tác phong công tác. 

Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua của các ngành, các cuộc vận động, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp vững mạnh, chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình hậu cần; định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống 76 năm qua, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ngành Hậu cần Quân khu ra sức thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Đại tá NGUYỄN HÙNG MẠNH, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục