Ngày 8-6, Đoàn cơ sở Trung đoàn 123 (Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn) tổ chức tọa đàm thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Trung đoàn 123 phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”. Dự diễn đàn có đại biểu Phòng Công tác Quần chúng (Cục Chính trị), lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn và gần 200 đoàn viên, thanh niên.

Đây là diễn đàn được chỉ đạo làm trước để rút kinh nghiệm trong tuổi trẻ LLVT Quân khu. Tại diễn đàn, các ý kiến tập trung làm rõ những đặc trưng cơ bản của phẩm chất, chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thanh niên Quân đội, khẳng định vị trí, ý nghĩa quan trọng, những nội dung chuẩn mực cơ bản, giá trị to lớn và sự cần thiết đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác; chủ động phát hiện nhận diện các biểu hiện và kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Đồng thời giới thiệu và trao đổi về những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những kinh nghiệm trong tổ chức, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021...


Các đại biểu dự diễn đàn.


Các đại biểu chia sẻ tại diễn đàn.

Trên cơ sở đó, các ý kiến thống nhất cho rằng, vai trò nêu gương của người chỉ huy, của đội ngũ cán bộ các cấp cùng với xây dựng bản lĩnh cho mỗi cán bộ, đảng viên đóng vai trò quan trọng. Cùng với đó nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục của các cấp ủy; tăng cường rèn luyện cán bộ, đảng viên bằng thực tiễn thực hiện nhiệm vụ. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội. Phát huy kết quả đạt được, xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 và những năm tiếp theo.

Hoài Thu

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục