Ngày 31-7, Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346) tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị Số 143/CT ngày 12-5-1992 của Tổng cục Chính trị về tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng môi trường văn hóa” (1992-2022).

Hội nghị thống nhất đánh giá: 30 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện chỉ thị một cách xuyên suốt và xác định Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” là cuộc vận động lâu dài, thường xuyên nhằm góp phần bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, tạo nên đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phong phú trong đơn vị, tạo điều kiện tốt nhất để bộ đội tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Trung tá Trương Công Mạnh, Phó chính ủy Trung đoàn phát biểu tại hội nghị.

Qua thực hiện chỉ thị, phẩm chất đạo đức, nhân cách của cán bộ, chiến sĩ phát triển toàn diện; bầu không khí dân chủ, đoàn kết thống nhất trong đơn vị ngày càng được mở rộng và phát huy; lễ tiết tác phong quân nhân có chuyển biến tiến bộ rõ nét… Nhiều năm liền, đơn vị được Bộ tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu “Đơn vị văn hóa” và đạt Đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Trung đoàn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, tính tiền phong gưỡng mẫu của đảng viên; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng sống và văn hóa ứng xử, giao tiếp cho cán bộ, chiến sĩ, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống; góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị ngày càng lành mạnh, phong phú, tình đồng chí, đồng đội, mối quan hệ cán - binh đoàn kết, đồng lòng, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.


Chỉ huy Trung đoàn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, Trung đoàn đã tiến hành trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

NÔNG HỒI

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục