Ngày 9-8, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 143/CT ngày 12-5-1992 của Tổng cục Chính trị về tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội.

Hội nghị đánh giá: 30 năm qua, Trung đoàn đã triển khai, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nội dung của Chỉ thị 143. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, nhân cách cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo nên đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phong phú trong đơn vị, không để các ấn phẩm xấu độc thâm nhập vào đơn vị… góp phần xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị vững mạnh.


Thượng tá Nguyễn Công Khuê, Phó chính ủy Sư đoàn 3 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Qua thực hiện chỉ thị, bầu không khí dân chủ, đoàn kết thống nhất trong đơn vị ngày càng được mở rộng; phẩm chất đạo đức, nhân cách, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sĩ phát triển toàn diện. 3 năm liên tục (2019- 2021), Trung đoàn 2 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”; năm 2021 được Bộ tư lệnh Quân khu tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng”, danh hiệu “Đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

 Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Trung đoàn 2 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng môi trường văn hóa, đưa văn hóa quân sự thấm sâu vào đời sống bộ đội, bồi đắp nét đẹp quân nhân, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, chiến sĩ được hưởng thụ văn hóa, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Trung đoàn đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội (1992-2022).

Tin, ảnh: HOÀNG HANH

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục