Thời gian qua, Lữ đoàn Thông tin 601 luôn đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu và các đơn vị được các cấp ghi nhận và đánh giá cao. Để có được kết quả đó, cùng với đẩy mạnh các mặt công tác, Lữ đoàn luôn coi trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý, duy trì nghiêm kỷ luật và luôn xem đó là một trong những khâu đột phá trong nâng cao sức mạnh tổng hợp của đơn vị.

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp đối với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và công tác quản lý kỷ luật của bộ đội. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị và văn bản, hướng dẫn của trên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng chính quy, quản lý, duy trì kỷ luật. Từ Đảng ủy Lữ đoàn đến các chi bộ tổ chức ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo việc chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện sát với thực tiễn; phân công trách nhiệm cho cấp ủy viên, cán bộ chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ.

Trong nghị quyết, kết luận lãnh đạo thường kỳ của các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung đánh giá đúng thực chất tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; đồng thời, xác định chủ trương, biện pháp khắc phục. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và cấp ủy các cấp cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch để thực hiện thống nhất trong toàn đơn vị. Quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị hướng trọng tâm, trọng điểm vào giải quyết những khâu yếu, mặt yếu, những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý, duy trì kỷ luật; nhất là các đơn vị đóng quân phân tán, nhỏ lẻ, thực hiện nhiệm vụ ngoài doanh trại, ở các trạm lẻ. Hằng tháng, quý đều đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời bổ sung, điều chỉnh nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Qua đó đã nâng cao nhận thức, ý thức tự giác học tập, rèn luyện và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ.


Chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 601 làm đẹp khuôn viên doanh trại trong ngày nghỉ.     Ảnh: Minh Quang

Đơn vị luôn chủ động đổi mới nội dung, chương trình, hình thức và phương pháp tiến hành công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về nhiệm vụ chính trị trọng tâm; chủ động bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, khả năng, phương pháp và trách nhiệm cho đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật. Chỉ đạo các đơn vị hoàn thành 100% nội dung, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật chung cho các đối tượng theo quy định. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị tập trung phổ biến, giáo dục các luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng; các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của trên về xây dựng chính quy, quản lý, chấp hành pháp luật, rèn luyện kỷ luật với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể trong thực hiện một số điều luật, điều lệnh, điều lệ, quy định sát thực tiễn đơn vị. Hằng tháng, căn cứ vào thông tin tình hình vi phạm kỷ luật trong toàn quân và Quân khu, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời tuyên truyền, rút kinh nghiệm, định hướng tư tưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức, hành động và nâng cao ý thức phòng ngừa cho bộ đội.

Cùng với đó, chỉ huy Lữ đoàn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hình thức giáo dục cơ bản cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, thông tư của Nhà nước, Bộ Quốc phòng; các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Quân khu và Lữ đoàn về xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn đơn vị. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở các cấp để bàn biện pháp giáo dục, quản lý, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn; kết hợp quán triệt, tuyên truyền, phổ biến trong các buổi thông báo chính trị - thời sự, giao ban, hội ý và sinh hoạt các cấp. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa và chỉ đạo 100% đại đội, tiểu đoàn xây dựng Tủ sách pháp luật theo quy định, khai thác và hoạt động hiệu quả để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của bộ đội. Cùng với đó, Lữ đoàn duy trì có hiệu quả ngày chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở, ngày pháp luật và các mô hình, như: “Mỗi tuần một điều luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên vi phạm pháp luật, kỷ luật”, để phổ biến, giáo dục pháp luật và duy trì kỷ luật cho bộ đội. Lữ đoàn kết hợp chặt chẽ việc giáo dục, chấp hành kỷ luật với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, quy chế dân chủ cơ sở và các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức, hành động, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ ý thức và thói quen sống có kỷ luật, nếp sống văn hóa, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị.

Trong công tác quản lý bộ đội, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình bộ đội, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ và khi thực hiện nhiệm vụ ngoài doanh trại. Đặc biệt coi trọng nâng cao hiệu quả công tác nắm, quản lý tư tưởng và các mối quan hệ của quân nhân, chú trọng vào những quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, biểu hiện bất thường trong học tập, công tác, sinh hoạt. Phát huy vai trò của chiến sĩ dân vận, bảo vệ; duy trì đối thoại dân chủ ở các cấp; phối hợp với địa phương, gia đình để nắm chắc diễn biến tư tưởng bộ đội, kịp thời xử lý khi có biểu hiện bất thường, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vi phạm kỷ luật và tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị, xử lý dứt điểm vi phạm, không bao che, giấu giếm.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, năm 2023 tình hình chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước của cán bộ, chiến sĩ có sự chuyển biến tiến bộ rõ rệt, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, Lữ đoàn an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng để Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được Bộ tư lệnh Quân khu đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua năm 2023.

Thượng tá Trần Quang Hùng, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 601

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục