Phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Ngày 27/3, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã truyền đạt chuyên đề "Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Ngày 18-3, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với...

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là yêu cầu, trách nhiệm và khát vọng của các cấp ủy, địa phương, đơn vị và mọi...

Sáng 15/3, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc, các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành phiên họp.

Chiều 10-3, tại Hà Nội, Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) đã tổ chức Hội nghị lãnh đạo, chỉ huy và Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT giới thiệu nhân sự ứng cử bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV; Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công...

Học tập nghị quyết nghiêm túc, tránh hình thức
Cập nhật ngày: 11/03/2021 07:45 (GMT +7)

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng nói chung, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng nói riêng là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí, tư...

Ngày 9-3, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị tới các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị...

Vững tin bứt phá
Cập nhật ngày: 10/03/2021 06:44 (GMT +7)

Thời gian tiến hành Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 2) tuy không dài, nhưng với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, bằng tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đề cao trách nhiệm và phát huy trí tuệ,...

Sáng 9-3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Sáng 9-3, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau hơn một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Ban Chấp hành Trung ương đã ra Thông báo Hội nghị. Trân trọng giới thiệu toàn văn...

Sáng 5-2, Quân khu tổ chức hội nghị đại biểu cử tri lấy ý kiến nhận xét người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của 4 cơ quan Quân khu. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Thiếu...