Thuấn nhuần lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong những năm qua, Kho K818 (Cục Kỹ thuật) luôn chú trọng làm tốt công tác dân vận trên địa bàn đóng quân. Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Kho K818...
Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, Việt Bắc là “cái nôi” của cách mạng, căn cứ địa kháng chiến, xứng đáng với nhận định của Bác Hồ trong thư gửi đồng bào Việt Bắc vài tháng sau ngày toàn quốc kháng chiến: “Cách mệnh đã do Việt Bắc mà thành...
Sức trẻ tình nguyện nơi gian khó
Cập nhật: 23/11/2020 01:07 (GMT +7)
Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) đến công tác tại các khu kinh tế-quốc phòng (KTQP) giai đoạn 2010-2020”(gọi tắt là Dự án 174), đến nay đã...
Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TM, ngày 10-3-2020 của Bộ Tổng Tham mưu về việc thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” trong quân đội, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu xây dựng kế hoạch,...
Xây dựng văn hóa giao thông từ ý thức quân nhân
Cập nhật: 16/11/2020 07:41 (GMT +7)
Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 3 thường xuyên tuyên truyền, giáo dục bộ đội nhận thức sâu sắc, tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ (GTĐB); gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao...
Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin
Cập nhật: 04/11/2020 14:06 (GMT +7)
Quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về “Công tác dân tộc”; Chỉ thị số 168-CT /QUTW ngày 8-2-2020 của Thường vụ Quân ủy Trung ương...
“Đây là chương trình phát thanh nội bộ Sư đoàn 346” - nhạc hiệu chương trình phát thanh nội bộ đã trở nên quen thuộc với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương khu vực Sư đoàn 346 đóng quân. Đều đặn phát vào thời gian báo thức sáng và kết thúc giờ...
Bí thư chi bộ làm “dân vận khéo”
Cập nhật: 26/10/2020 14:28 (GMT +7)
Muốn làm dân vận khéo, dân vận tốt thì phải đúng thời điểm, đúng thời cơ, đúng đối tượng và nhất là phải lấy lợi ích của dân làm đầu, có như thế mới được sự đồng thuận cao. Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Công Điển, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân vận...
“Dân vận khéo”, gắn kết tình quân dân
Cập nhật: 26/10/2020 14:02 (GMT +7)
Trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Kạn, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh Bắc Kạn thực hiện với những nội dung, hình thức đa dạng, tạo hiệu ứng lan tỏa...
Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, tung tin sai trái, bịa đặt. Một trong những thủ đoạn nguy hiểm, thu hút...
Trưởng thôn Sinh "đầu tàu" gương mẫu
Cập nhật: 16/10/2020 09:46 (GMT +7)
Ông Ngô Văn Sinh, người dân tộc Mông, Trưởng thôn Lũng Miệng, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn được bà con dân bản tin tưởng, quý mến bởi ông không chỉ là điển hình trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, mà còn phát huy...