Sáng 1-4, Đảng ủy Cục Chính trị tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2024 và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021-2023). Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự; Đại tá Ngô Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị.

Quý 1 năm 2024, Đảng ủy Cục Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác tham mưu, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt hoạt động CTĐ, CTCT và công tác tư pháp trong LLVT Quân khu; công tác xây dựng Cục VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”. Kết quả nối bật là: Tham mưu, đề xuất và chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên nắm vững nghị quyết, chỉ trị hướng dẫn. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục với hoạt động tuyên truyền, phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2024, phong trào trong huấn luyện. Duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ trong ngày, trong tuần, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ; nắm và quản lý chặt chẽ tình hình nội bộ, công văn, tài liệu, VKTB, các phương tiện ô tô, xe máy không để xảy ra mất mát, cháy nổ, mất an toàn khi tham gia giao thông, 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các mặt hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT Quân khu, quý 2 năm 2024, Đảng ủy Cục Chính trị xác định: Tham mưu, giúp Ban thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành CTĐ, CTCT sát, đúng, kịp thời, hiệu quả cao, tạo sự chuyển biến vững chắc, ổn định về chính trị tư tưởng và công tác xây dựng Đảng trong LLVT Quân khu. 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật và kiểm tra 6 tháng đầu năm 2024 đảm bảo 100% nội dung khá, giỏi, Cục đạt giỏi; cơ quan, đơn vị có nền nếp chính quy tốt; tăng cường quản lý chính trị nội bộ, phấn đấu không có quân nhân vi phạm pháp luật, kỷ luật. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50, cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối. Xây dựng các cấp ủy, chi bộ có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Duy trì nghiêm túc nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tốt, tiền phong gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao giấy khen tặng 6 tập thể có thành tích trong 3 năm thực hiện Kết luận 01 và 2 năm thực hiện Nghị quyết 847.

Trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01); 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (Nghị quyết số 847), Đảng ủy Cục Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu giúp Thường vụ, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu tổ chức học tập, quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch trong toàn Đảng bộ và LLVT Quân khu đạt hiệu quả thiết thực. Nội bộ cơ quan, đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Từ năm 2021 đến năm 2023, Đảng bộ Cục luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều tập thể và cá nhân được Bộ Quốc phòng và Quân khu, Cục khen thưởng.

Trong thời gian tới, với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy Cục Chính trị tiếp tục tập trung lãnh đạo, triển khai, nâng cao chất lượng thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII). Tập trung triển khai thực hiện tốt nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục nhiệm vụ…xây dựng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm được giao.

Tại hội nghị, Cục Chính trị đã trao giấy khen tặng 6 tập thể có thành tích trong 3 năm thực hiện Kết luận 01 và 2 năm thực hiện Nghị quyết 847.

Tin, ảnh: HOÀNG DƯƠNG

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục