Ngày 10-5, UBND thành phố Sông Công tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT thành phố giai đoạn 2019 - 2024 và đề ra phương hướng, mục tiêu giai đoạn 2024 - 2029. Đây là Đại hội được làm trước để các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cấp mình theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

Giai đoạn 2019-2024, LLVT thành phố Sông Công luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp, trực tiếp là Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Thành ủy, HĐND - UBND thành phố; sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể của thành phố. Phong trào TĐQT đã được triển khai toàn diện, đồng bộ và sâu rộng trên tất cả các mặt công tác; duy trì thường xuyên, có nền nếp, với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa cơ quan, đơn vị, cổ vũ tinh thần, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Lãnh đạo Thành phố Sông Công tặng hoa chúc mừng thành công của đại hội.

Tiêu biểu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024 có 90 lượt tập thể và 255 lượt cá nhân được khen thưởng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Tại đại hội, UBND thành phố Sông Công đã khen thưởng 10 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT thành phố.


Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng.


Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

Tin, ảnh: Thiều Chung

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục