Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần Quân khu đã bám sát nghị quyết của cấp uỷ Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bảo đảm hậu cần, đời sống, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ XXIII đã đề ra; trong đó có mặt công tác hoàn thành xuất sắc. Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên, đủ khả năng lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tình hình nhiệm vụ của đơn vị, Đảng bộ Cục Hậu cần đã lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII đề ra. Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo bảo đảm tốt lượng dự trữ vật chất hậu cần SSCĐ; hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên, cũng như đột xuất; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Công tác huấn luyện ngành, xây dựng lực lượng, thực hiện nền nếp chính quy có nhiều tiến bộ. Đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi, dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh theo mùa đạt hiệu quả thiết thực; chương trình quân, dân y kết hợp đã góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 


Đại tá Trần Minh Toản, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu kiểm tra bữa ăn bộ đội tại Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 575. Ảnh: Đức Yên

Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm hậu cần, đời sống bộ đội đạt kết quả tốt. Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua ngành; điều chỉnh, bổ sung các văn kiện, kế hoạch sát với phương án tác chiến và nhiệm vụ đột xuất. Triển khai xây dựng và hoạt động hậu cần KVPT, gắn hậu cần quân đội với hậu cần nhân dân, khai thác nguồn tại chỗ, vừa bảo đảm nhu cầu thường xuyên của bộ đội, vừa bảo đảm được dự trữ khi xảy ra tác chiến và phát triển kinh tế-xã hội ở các vùng đặc biệt khó khăn. Công tác tập huấn, huấn luyện ngành hậu cần được quan tâm, đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn được củng cố nâng cao trình độ về kiến thức, năng lực tham mưu, tổ chức chỉ huy, chỉ đạo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Chỉ đạo thực hiện tốt khâu đột phá về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tăng gia, chăn nuôi, hoạt động dịch vụ có thu. Tập trung tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm hậu cần ở các cấp. Phong trào thi đua (PTTĐ) “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua của các chuyên ngành hậu cần ngày càng có chiều sâu,  thiết thực, hiệu quả. Công tác tăng gia sản xuất gắn với trạm chế biến tập trung có hiệu quả; các đơn vị đủ quân được đầu tư và có điều kiện tăng gia sản xuất (TGSX) cơ bản đáp ứng được 100% nhu cầu định lượng rau, củ, quả, thịt; giá sản phẩm TGSX, chế biến đưa vào bếp ăn thấp hơn giá thị trường. Giá trị thu TGSX và dịch vụ năm sau cao hơn năm trước, bình quân vượt từ 1,5 đến 2,8% kế hoạch năm. Đặc biệt, trong 5 năm qua, các đơn vị trong Cục Hậu cần đã nghiên cứu 363 đề tài, 193 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng vào tiễn phát huy hiệu quả tốt...

Ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ, năm 2015, tại Hội nghị sơ kết 5 năm lần thứ tư PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Cục Hậu cần được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; năm 2016, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua; năm 2019, được Bộ tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua; 5 năm liên tục (2015-2019), được Ban Chỉ đạo PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.

Phát huy kết quả, thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Hậu cần xác định: Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo xây dựng thế trận, tiềm lực hậu cần khu vực phòng thủ vững chắc, rộng khắp, có chiều sâu. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua của các chuyên ngành gắn với phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động khác; xây dựng Ngành Hậu cần VMTD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm Hậu cần cho LLVT Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và xây dựng đơn vị. Xây dựng Đảng bộ Cục Hậu cần TSVM; lãnh đạo cơ quan, đơn vị cơ sở hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu chung, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản:

Một là, lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo công tác bảo đảm hậu cần, xây dựng kinh tế-quốc phòng. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác Hậu cần đến năm 2020 và những năm tiếp theo, tham mưu điều chỉnh, bổ sung, điều chỉnh tổ chức biên chế ngành hậu cần, hoàn thiện hệ thống văn kiện hậu cần SSCĐ theo các phương án tác chiến; tham gia quy hoạch căn cứ hậu cần, căn cứ hậu phương ngay từ thời bình; bảo đảm đủ lượng vật chất hậu cần dự trữ SSCĐ theo đúng quy định. Phối hợp với các địa phương đẩy mạnh xây dựng và hoạt động hậu cần khu vực phòng thủ, kết hợp hậu cần quân đội với hậu cần nhân dân; tạo thành thế trận hậu cần vững chắc trong tình hình mới. Tập trung đề ra các giải pháp, biện pháp cụ thể, lãnh đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu hậu cần nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai là, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu. Tập trung lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và PTTĐ của các chuyên ngành. Chấp hành nghiêm quy định về tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết 703-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức chặt chẽ, hiệu quả thực chất hội thi, hội thao. Tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt khâu đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Tiếp tục triển khai xây dựng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, làm cơ sở nhân rộng trong toàn Cục.

Ba là, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao. Quán triệt, cụ thể hoá và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, của QUTW, Đảng ủy Quân khu về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đảng bộ Cục Hậu cần lần thứ XXIV. Gắn xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 1535 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”; xây dựng nhiều mô hình, cách làm mới sáng tạo, phù hợp, hiệu quả.

Bốn là, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần, gắn với đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong Quân đội; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. 

Đại tá TRẦN MINH TOẢN, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục